کد خبر: ۲۲۰۹۷
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۶ - ۰۰:۰۰
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه راه آهن در رقابت با جاده وضعیت نابرابری را دارد، گفت: چنانچه همانند اروپا که از بخش ریلی کاملا توسعه یافته‌ای برخوردارند، قیمت گازوئیل آزاد شود.
به گزارش تجارت امروز و به نقل از روابط عمومی شركت راه آهن، سعید محمدزاده، مدیر عامل راه آهن در دیدار با اعضای كمیسیون عمران مجلس و كمیسیون شوراها با بیان اینكه در سال ۲۰۱۶ فقط بین هند و اروپا بیش از ۵۳ میلیارد دلار كالا جابجا شده است ، گفت: طبق آمار غیر رسمی سازمان WTO، از كریدوری كه از جنوب آسیا به سمت اروپا حركت می كند، حدود ۵۰۰ میلیارد دلار كالا جابجا شده كه سهم حمل و نقل ریلی از این جابجایی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد است كه رقمی حدود ۵.۵ میلیارد دلار می شود.

وی افزود: طی ۵ سال اینده بایستی تمامی مراكز بار به شبكه ریل وصل و سیاست هایی كه منجر به توسعه بخش حمل و نقل ریلی می شود پیگیری و اجرا شوند تا ظرفیت موجود و سهم بار و مسافر افزایش یابد.

كاهش زمان سیر در حوزه ترانزیت كالا

وی افزود: چنانچه این حجم بار بخواهد از مسیر ریلی عبور كند قطعا از خلیج فارس یا دریای عمان به بندر شهید رجایی و از آنجا به استارا و از آنجا به كشور اذربایجان، گرجستان، اوكراین، لهستان اروپا و یا از طریق تبریز به مرز رازی و سپس تركیه و در نهایت به اروپا می رسد كه زمان سیر را بین یك دوم تا یك سوم كاهش می دهد.

محمدزاده با اشاره به بازار بزرگ ۵.۵ میلیارد دلاری ترانزیت كالا در حوزه هند و كشورهای آسیایی و آسیای جنوب شرقی، عنوان كرد: در سال ۲۰۱۶ بین كشور هند و روسیه ، ۲۰ میلیون تن بار جابجا شده و این درحالی است كه در ۶ ماه گذشته راه آهن كشور در یك پروسه آزمایشی ، از مقصد بمبئی تا اروپا حجم باری را از بندر شهید رجایی تا قزوین و از آنجا به آستارا و سپس تا مسكو جابجا كرد كه حدود ۲۱ روز زمان برد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: اگر قرار بود این كالاها از مسیر دریایی انجام شود ۵۳ روز طول می كشید و تمام این موارد مزایای رقابتی حوزه ریلی را در مقایسه با دیگر شقوق حمل و نقلی نشان می دهد.

وی تاكید كرد: اگر قرار است ما با سرعت خوب به سوی اقتصاد مقاومتی پیش برویم باید بیندیشیم كه چه اقداماتی را برای جذب بارهای ترانزیتی و عبور آنها از مسیر ریلی ایران انجام دهیم؟

مدیر عامل راه آهن با اشاره به مفاد برنامه ششم توسعه و سیاست ابلاغی آن از سوی مقام معظم رهبری گفت: در بندهای ۲۴ و ۲۵ سیاست های اقتصاد مقاومتی بر اولویت توسعه بخش ریلی و ایجاد مزیت رقابتی در حوزه ریلی و اتصال ریل به مناطق اقتصادی داخلی تاكید شده است.

وی با اشاره به تاكیدات مقام معظم رهبری و سیاست های كلی نظام و توجه ویژه مجلس تصریح كرد: مقام معظم رهبری در فرمایشات خود بر ایجاد نظام جامع حمل و نقل در سیاست های كلی نظام و اولویت دادن به حمل و نقل ریلی از بندهای ۲۴ و ۲۵ تاكید كرده اند.

ایجاد مزیت رقابتی

محمدزاده بیان كرد: نكته حائز اهمیت توجه ویژه به حوزه بار در بند ۲۵ این سیاست ها و ایجاد مزیت رقابتی برای بخش بار آن است و در همین راستا دولت یازدهم توسعه این مهم را در اولویت كاری خود قرار داده است.

وی با اشاره به مزایای سرمایه گذاری در حوزه ریلی گفت: در ماده ۵۲ برنامه ششم توسعه امتیازی كه برای ریل و توسعه آن در نظر گرفته شده، سرمایه گذاری در حوزه ریلی همانند سرمایه گذاری در مناطق كمتر توسعه یافته است بنابراین حمل و نقل كالا با نرخ صفر حساب می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: توسعه قطارهای حومه ای در بخش مسافری از دیگر تاكیدات دولت بوده است.

محمد زاده خاطر نشان كرد: درماده ۵۷ برنامه ششم توسعه بر سهم بار ۳۰ درصد و ۲۰ درصد مسافر حمل و نقل ریلی تاكید شده است و در سال ۹۲ این سهم ۱۰.۸ در صد بوده است.

وی با تشریح بند ق تبصره ۲ قانون برنامه افزود: در بند «ق» كه بعدا قانون دائمی ماده ۱۲ شد مصوب شده كه ۵/ ۷ میلیارد دلار برای پروژه‌هایی كه منجر به صرفه‌جویی سوخت می‌شود اختصاص یابد.

مدیر عامل راه آهن افزود: در جاده عوارض ۳ درصد است كه بعد از ۴ سال به ۴ درصد رسیده و مهمتر آنكه نگهداری جاده توسط دولت انجام و قیمت گازوئیل در جاده ۳۵۰ تومان است.

محمدزاده بیان كرد: حمل بار و مسافر از طریق خطوط ریلی نسبت به حمل و نقل جاده ای دارای مزیت هایی است به عنوان مثال در حمل و نقل ریلی مصرف سوخت حمل بار به یك هفتم كاهش می یابد.

توسعه حوزه ریلی در راستای توسعه اقتصادی

وی یاداور شد؛ با توجه به نظرمقام معظم رهبری، برنامه ششم توسعه باید یك برنامه جهتدار در حوزه حمل و نقل ریلی باشد كه در دو بند به آن توجه شده است كه بر این اساس و با توجه به نقش آن در توسعه اقتصادی كشور، این نوع حمل و نقل باید به شكل اساسی توسعه پیدا كند.

وی ادامه داد: در این راستا باید اصول و سیاست های برنامه ششم توسعه به طور جدی رعایت شود و بارها به جای حمل توسط جاده به سمت و سوی ریل هدایت شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینكه راه آهن در رقابت با جاده وضعیت نابرابری را دارد، گفت: چنانچه همانند اروپا كه از بخش ریلی كاملا توسعه یافته ای برخوردارند ، قیمت گازوئیل آزاد شود وی افزود: طی ۵ سال اینده بایستی تمامی مراكز بار به شبكه ریل وصل و سیاست هایی كه منجر به توسعه بخش حمل و نقل ریلی می شود پیگیری و اجرا شوند تا ظرفیت موجود و سهم بار و مسافر افزایش یابد.

افزایش تلفات جاده ای

مدیرعامل راه آهن یادآور شد؛ كمبود ناوگان طی سال های آینده باید جبران و حمل و نقل تركیبی افزایش یابد.

وی با بیان اینكه ما باید زمینه اتصال كارخانجات را به ریل فراهم كنیم، تصریح كرد: در سال گذشته حمل بار فولادی در كشور ۶۰ میلیون تن بوده (بار معدنی) كه سهم ریل از این مقدار یك سوم یعنی ۲۰ میلیون تن و مابقی سهم جاده بوده است.

محمدزاده اضافه كرد: در حال حاضر ۳۵ میلیارد دلار طرح توسعه فولاد در كشور در حال انجام است كه سال ۱۴۰۳ سهم بار معدنی كشوربه ۲۱۰ میلیون تن می رسد اگر فرض بر یك سوم حمل بار توسط راه آهن باشد، این رقم یعنی ۷۰ میلیون تن و سهم جاده ۱۴۰ میلیون تن و این یعنی یك افزایش تلفات جاده ای در كشور.

مدیر عامل راه آهن گفت: برای رسیدن به توسعه ریل كارهای بزرگی انجام شده كه می توان به سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه ناوگان اشاره كرد.

وی بیان داشت: طی ۳ سال گذشته اقدامات خوبی در بخش تامین لكوموتیو صورت گرفته اما در بخش ناوگان نیازمند ۲۸ هزار واگن هستیم.

وی افزود: با كمك تولید كننده های كشور روسیه و تعامل دو كشور اقدامات خوبی در بخش تامین ناوگان در حال اجراست و این پروسه توسط یك بانك روسی فاینانس شده است.

خروج ناوگان ۴۵ ساله

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه اظهار داشت: ناوگان مسافری بالای ۴۵ سال را از مدار شبكه ریلی خارج كرده ایم و چنانچه مزیت رقابتی ایجاد و بخش خصوصی حمایت نكند، راه آهن در بخش مسافری با چالش بزرگ عدم تقاضای مسافر مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به اینكه ظرف ۵ سال اینده باید زمینه توسعه بخش خصوصی در حوزه بار و مسافر افزایش یابد، عنوان كرد: تعرفه راه آهن در سال ۹۲، ۵۸ درصد بوده كه این رقم در سال ۹۵ به ۲۳ درصد رسید و علی رغم كاهش تعرفه ، در آمد راه آهن از سال ۹۲ تا ۹۵ به ۱۴۸۰ میلیارد تومان كاهش یافت و این موضوع حمل و نقل ریلی را با شرایط سخت مالی مواجه كرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تحقق هدف ۳۰ درصدی حمل بار در بخش ریلی با برنامه ریزی برای حمل ۶۲ میلیون تن دنبال می شود و این امر نیازمند حمایت دولت، مجلس و بخش خصوصی است.

محمدزاده در بخش دیگر از سخنان خود گفت: در راه آهن در بخش IT شاهد تحولات زیادی هستیم بطوریكه هر صاحب واگن می داند واگن مختص به خود در كجا قرار دارد.

وی تاكید كرد: امروز ما در راه آهن به جایگاهی رسیدیم كه معتقدیم راه آهن محور توسعه اقتصادی است.

وی تاكید كرد: اگر آنچه كه مجلس شورای اسلامی برای راه آهن مصوب كرده است، محقق شود، ما باید از ۴۳ میلیارد تن تن ۰مجموع تن و تن) كیلومتر سال ۹۵ به ۲۰۳ میلیارد تن تن كیلومتر برسیم كه این امر نیازمند افزایش ظرفیت خطوط موجود، تكمیل كریدورها و احداث خطوط جدید است.

توسعه خطوط حومه ای

وی یكی از اقدامات راه آهن را طی ۳ سال گذشته استفاده از ظرفیت راه آهن برای توسعه خطوط حومه ای اعلام كرد و افزود: در مسیر تهران تا گرمسار خط سوم و چهارم به پایان رسیده و ریل گذاری خط ۳ تمام و ریل گذاری خط ۴ نیز مراحل پایانی را طی می كند.

محمدزاده بیان داشت: در مسیر تهران - زنجان نیز تهران تا كرج خط ۳ و ۴ به زودی تمام می شود و همچنین كرج تا قزوین خط دوم ریل گذاری شده و قزوین تا زنجان نیز خط دوم ریل گذاری می شود.

مدیرعامل راه آهن سهم حمل و نقل حومه ای در كشور را تنها ۲ درصد اعلام كرد و گفت: این رقم در كشور المان ۵۸ درصد است و ما درصدد هستیم در برنامه ششم رقم موجود ۲ درصد را به ۲۵ درصد برسانیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام كرد: روزانه یك میلیون و ۱۰۰ هزار نفر مسافر و ۷۰۰ هزار خودرو شخصی از حومه وارد كلان شهرها می شوند كه ما می توانیم با توسعه خطوط حومه ای از تهران تا كرج، تهران- پرند و نسیم شهر و سلطان اباد و رباط كریم و غیره مانع ترافیك و ورود خودروهای شخصی و ایجاد ترافیك شویم كه این امر نیازمند حمایت همه جانبه مجلس از راه آهن و توسعه خطوط حومه ای است. /خبرآنلاین
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری
دریاچه ارومیه به لطف باران های اردیبهشتی نفس کشید
دریاچه ارومیه که سالیانی است با مرگ دست و پنجه نرم می کند به لطف بارش های خاص اردیبهشت امسال نفسی تازه یافته است البته اگر مسئولان بدانند که این شرایط نتیجه عملکرد آنها نیست شاید باعث شود که در برنامه های خود تجدید نظر کنند و فرصت به دست آمده برای احیای این دریاچه را از کف ندهند.
پربحث ترین