کد خبر: ۲۲۹۱۹
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۸:۳۹
مباحثي نظير ژن خوب يا روابط مبتني بر فاميلي در جامعه ايران در استخدام ها، در ارتقاي شغلي يا فقير تر شدن بخش هايي از طبقه متوسط نشان مي دهد دولت بايد اقدامات عميق و ريشه اي را صورت دهد.
به گزارش تجارت امروز؛ بر اساس مطالعات اجتماعي که به تازگي صورت گرفته است، نه تنها پديده حاشيه نشيني کاهش پيدا نکرده بلکه حتي روندي متفاوت با گذشته را تجربه مي کند. در تحقيقي که سعيد مدني انجام داده، به صورت ميداني و براساس مشاهدات تجربي خود دريافته است که در برخي مناطق ايران تنها روستاييان نيستند که به حاشيه نشيني وارد شده اند بلکه بخشي از طبقات متوسط در جامعه ايران نيز به حاشيه نشيني گرايش نشان داده اند و در شهرهاي بزرگ، اين طبقات متوسط اجتماعي هستند که آرام آرام به حاشيه ها رانده مي شوند. اين مسئله مي تواند به عنوان زنگ خطري اساسي به صدا در آيد و نياز به توجه بيشتر به طبقات فرودست اقتصادي را بيش از گذشته نشان دهد. علاوه بر آن فراموش نکنيم اصولا مبناي پوپوليسم که نوعي گرايش ساده انگارانه در حوزه حل مسائل اجتماعي را تبليغ مي کند، مي تواند در آينده جامعه ايران به نحوی مجددا خود را نشان دهد و مروجان پوپوليسم که براساس وعده هاي زودهنگام و سطحي گرايانه مي توانند به موفقيت دست يابند، برنامه ريزي هاي دراز مدت را بار ديگر مخدوش کنند. دولت اصلاحات و دولت يازدهم، جهت گيري هاي مناسبي را براي کاهش اختلاف طبقاتي و فقر با روش هاي غيرپوپوليستي در دستور کار داشته و دارند اما به دليل گستردگي حجم مشکلات و فراگير نشدن اقدامات صورت گرفته، اين جهت گيري ها براي مردم و توده هاي اجتماعي ملموس نشده است. فقر و تبعيض از جمله مسائلي است که به صورت نهادينه در حال گسترش سيستمي است. مباحثي نظير ژن خوب يا روابط مبتني بر فاميلي در جامعه ايران در استخدام ها، در ارتقاي شغلي يا فقير تر شدن بخش هايي از طبقه متوسط نشان مي دهد دولت بايد اقدامات عميق و ريشه اي را صورت دهد. در چهار سال گذشته اقداماتي نظير فراگير کردن بيمه هاي اجتماعي، توجه به دهک هاي اجتماعي و افزايش يارانه آنها يا اقداماتي در جهت بهبود وضعيت بازنشستگان از نظر مستمري و حمايت هاي تامين اجتماعي و توجه به نيازهاي ساير بخش هاي جامعه، صورت گرفته اما حجم مسائل نياز به توجه جدي دارد. درعين حال مسئله فقرزدايي بدون غلتيدن در شعارهاي پوپوليستي در گفتمان مسئولان مرتبط در دولت، نظير وزارت رفاه، بيش از گذشته خود را نشان مي دهد. جامعه ايران با شکاف هاي متعددي روبه روست. دولت توانسته در بخش حمايت هاي اجتماعي و حوزه سلامت، قدم هاي مناسبي در جهت حمايت از توده هاي مردم بردارد و هزينه زيادي صورت گرفته اما در بخش آموزش هاي توانمندسازي، شبيه آنچه در بخش بهداشت و رفاه اجتماعي انجام داده، کمتر به چشم آمده است. يکي از معضلات اساسي جامعه ايران حرکت در جهت رفع فقر مطلق است که در نطق مراسم تحليف مورد توجه رئيس جمهور قرار گرفت.
دستيابي به چنين نگاهي مستلزم هماهنگي بخش هاي اقتصادي دولت از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است. بدون ترديد دولت بايد در جهت کاهش فاصله طبقاتي اقدامات معنا داري انجام دهد بدون آنکه به افزايش حجم نقدينگي که منتج به افزايش تورم خواهد شد، بينجامد. طبقات اجتماعي کمتر برخوردار، با ايده توانمندسازي و حمايت هاي منطقي حتما مي توانند شرايط بهتري را تجربه کنند. گسترش سياست هاي حمايتي مانند بيمه سلامت ايرانيان يا اقداماتي که در جهت خدمات توانبخشي و کاهش آسيب هاي اجتماعي با محوريت سازمان هاي مردم نهاد صورت گرفت، آموزش هاي فني و حرفه اي، حمايت هاي تغذيه اي و ورزشي در صورت تداوم و برنامه ريزي منسجم تر، به نتيجه خواهند رسيد. حل معضل کودکان کار، زنان سرپرست خانوار و افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي از جمله خدماتي است که دولت يازدهم انجام داده و بدون تزريق نقدينگي با سازوکارهاي حمايتي، کاهش فقر را در جامعه ايران دنبال مي کند. آنچه نياز دولت دوازدهم است، تبديل شدن اين اقدامات به يک گفتمان ملي ميان مسئولان و دست اندرکاران و مردم است. دولت دکتر روحاني با سه قشر عظيم اجتماعي به عنوان حاميان اصلي جريان تحول خواهي روبه روست. معلمان، «دانشجويان و دانشگاهيان» و «کارگران». البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با توجه به وظايف گسترده اي که در بخش اقتصادي خود دارد، نيازمند برنامه ريزي، دقت عمل و به کارگيري نيروهاي زبده تر در بخش هاي اقتصادي و خصوصي سازي واقعي برخي بخش هاي زيرمجموعه است. اميد آن مي رود که روند برنامه ريزي و نظريه پردازي حوزه رفاه، در چهار سال آينده با دقت نظر و استفاده از ظرفيت چهره هاي علمي و دانشگاهي، شتاب بيشتري پيدا کند. 


*محمد كيانوش راد، استاد دانشگاه
 **روزنامه شرق

برچسب ها: فقر ، ژن خوب ، بانک مرکزی
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری
کونگ فو کاران معبد شائولین
دهها نفر از شائولین کاران نوجوان و جوان معبد شائولین در کوه سونگ شان چین مهارت های رزمی خود را به نمایش گذاشتند.شائولین کونگ‌فو به گروه بزرگی از هنرهای رزمی چینی گفته می‌شود که خود را وارث حقیقی هنر رزمی تأسیس‌ شده در معبد شائولین معرفی می‌کنند.
پربحث ترین