کد خبر: ۲۳۰۹۱
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۸:۱۵
آمارها در حوزه هاي تکديگري، اعتياد، زنان آسيب ديده و خشونت ها و ساير بزهکاري ها رو به افزايش است و همه اينها موجب کاهش اعتماد و نيز سرمايه اجتماعي شهري شده است.
به گزارش تجارت امروز؛ ميراث حاکميت بيش از يک دهه اصولگرايان و اقبال مردم به رويکرد اصلاح طلبي در اداره امور شهر با انتخاب اصلاح طلبان؛ انتظارات و توقعات جدي براي اصلاح امور شهر ايجاد کرده است. براي اصلاح امور، شهردار تهران با چالش هاي اساسي ذيل مواجه خواهد بود.

چالش اول، مربوط به درون سازمان شهرداري است؛ جايي که ازدياد نيرو و کيفيت پايين بخشي از آنها، مديريت شهري را آزار مي دهد. حدود 70 هزار نفر نيرو و تشکيلات گسترده ستاد و سازمان ها و شرکت هاي وابسته، کارآمدي و بهره وري را بشدت پايين آورده است. در اين ميان حضور مديراني که به واسطه همشهري بودن و ياهمکار بودن در گذشته و در يک کلمه «مديران رفاقتي» شهردار آتي تهران را مجبور به جابه جايي هاي گسترده مي کند.
چالش دوم، در حوزه هاي شهرسازي و درآمدي شهر است؛ پيوند شوم «شهرسازي» و «درآمد» در سنوات گذشته، شهر تهران را دچار مشکلات اساسي در نظام هاي شهرسازي، حمل و نقل و زيست محيطي شهر کرده است. گسست اين پيوند نامبارک، منجر به کاهش درآمد شهر خواهد شد و ادامه حضور اين پيوند، شهررا به نابودي مي کشاند. بويژه در ايامي که به واسطه قانون برنامه ششم توسعه، درآمدهاي شهرداري تهران حدود دو هزار ميليارد تومان از منابع حاصل از قانون ماليات برارزش افزوده را نخواهد داشت.
چالش سوم، آلودگي هواست؛ امر محتوم اين ساليان اخير شهر تهران که شهر را دچار کاهش اساسي کيفيت زيست کرده است. آلودگي اي که به واسطه کاستي هاي اساسي در حوزه حمل ونقل شهري به وجود آمده است. با وجود توسعه چشمگير زيرساخت هاي شهري در ساخت و توسعه بزرگراه ها و معابر و ايجاد تقاطعات غيرهم سطح و مانند اينها، به دليل عدم کنترل و مديريت مناسب تقاضا شاهد کيفيت نامناسب شاخص هاي حمل و نقل شهري هستيم.
چالش چهارم، سهم کم حمل و نقل عمومي در سفرهاي درون شهري است. مقرر بود وفق قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مصرف سوخت، سهم مترو از سفرهاي درون شهري 30 درصد باشد حال آنکه در حال حاضر اين نسبت کمتر از 15 درصد است. همچنين فرسودگي بالاي 70 درصدي ناوگان اتوبوسراني شهري تا پايان سال جاري مزيد بر علت است که توجه شهرداري در اين حوزه بدون همياري و کمک اعتباري دولت براي غلبه بر اين چالش، موفقيت آميز نخواهد بود.
چالش پنجم، اينکه شهر تهران در مقابله با حوادث انساني و سوانح طبيعي و حوادث غير مترقبه، ناتوان است. حادثه پلاسکو و عدم مديريت شايسته آن، کشور را دچار مشکل کرد و مساله اي با ابعاد محله اي تبديل به مساله اي ملي شد. در خصوص سيل با توجه به ساخت و سازهاي بي رويه در «رود- دره»ها و در حريم رودخانه ها و فرونشست زمين در ساليان اخير؛ شهر آمادگي مقابله را ندارد. سيل مرگبار سال 1366 مويد اين امر است. در خصوص زلزله نيز وضعيت به مراتب بدتر است.
چالش ششم، در حوزه خدمات شهري است؛ مديريت پسماندها که وضعيتي بحراني دارد. کمتر از 5 درصد از پسماندها در مبدا توليد، تفکيک مي شود. ميانگين اين شاخص در ساير کلانشهرها قريب 15 درصد است. به اين ترتيب بخش قابل توجه پسماند در اراضي پيرامون شهر دفن مي شود. از 8 هزار تن پسماند که به صورت روزانه توليد مي شود کمتر از 200 تن در نيروگاه زباله سوز تبديل به انرژي مي شود. بنابراين تبعات زيست محيطي و اقتصادي تلنبار و رها شدگي پسماند با توجه به قراردادهاي بين المللي، چالش بزرگي براي مديريت شهري آتي فراهم خواهد کرد.
چالش هفتم، در حوزه اجتماعي اتفاق افتاده است. تعداد کارتن خواب ها طي سال هاي 93-1389 از هفت هزار نفر به بيست هزار افزايش يافته است. در اين ميان نسبت زنان کارتن خواب از 8 درصد به 15 درصد رسيده است. آمارها در حوزه هاي تکديگري، اعتياد، زنان آسيب ديده و خشونت ها و ساير بزهکاري ها رو به افزايش است و همه اينها موجب کاهش اعتماد و نيز سرمايه اجتماعي شهري شده است.
به فهرست اين چالش هاي هفت گانه مي توان اضافه کرد ليکن همين تعداد براي شهردار آينده مي تواند مشکلات اساسي ايجاد کند. ولی حضور مردم و اعتماد آنها به منتخبين خود در شوراي اسلامي شهر تهران و انتخاب هوشمندانه آقاي دکتر نجفي که به شايستگي صورت پذيرفت مي تواند اين نويد را به مردم تهران بدهد که حاکميت اصلاح طلبان براي آنها «آسايش» و «آرامش» را به همراه خواهد داشت.
    

    
**علي نوذرپور، رئيس جامعه مهندسان شهرساز ايران
***روزنامه ايران

نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری
کونگ فو کاران معبد شائولین
دهها نفر از شائولین کاران نوجوان و جوان معبد شائولین در کوه سونگ شان چین مهارت های رزمی خود را به نمایش گذاشتند.شائولین کونگ‌فو به گروه بزرگی از هنرهای رزمی چینی گفته می‌شود که خود را وارث حقیقی هنر رزمی تأسیس‌ شده در معبد شائولین معرفی می‌کنند.
پربحث ترین