کد خبر: ۳۹۳۱۹
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۸
سعید کوزه چی رئیس اداره تسهیل صادرات غیرنفتی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در مصاحبه اختصاصی با ستاد خبری نمایشگاه ایران اکسپو برگزاری چنیننمایشگاهی را نشان ازبالا بودن ظرفیت های صادراتی و تولیدی وخدماتی کشور دانست

به‌گزارش‌ تجارت‌ امروز‌؛ کوزه چی با تاکید بر اینکهبرگزاری نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران یکی از راه های خنثی کننده تحریم هاست گفت: یقینا این یک حرکتبسیار سودمند و موثر است چرا که این رویداد برای کسانی که در صدد هستند تا کشور ما را تحریم و روابط اقتصادی ما رو محدود کنند یک تضعیف روحیه است.

سعید کوزه چی رئیس اداره تسهیل صادرات غیرنفتی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در مصاحبه اختصاصی با ستاد خبری نمایشگاه ایران اکسپو برگزاری چنیننمایشگاهی را نشان ازبالا بودن ظرفیت های صادراتی و تولیدی وخدماتی کشور دانست و تصریح کرد: قطعا در این فضایی که با این دیدگاه پیش بینی شده و همچناندر حال عملیاتی شدن است در حوزه صادراتی و خدماتی کشور بسیارمهم و اثرگذار است؛ از سویی این چنین رویدادها با این پتانسیل چه در داخل کشور، چه محافلخارجی و اقتصادی بلکه در عرصه سیاسی و دیپلماسی مهم و قابل توجه است.

وی با تاکید بر اینکه ایران اکسپو 2018 به دلیل داشتن پتانسیل بالقوه و بالفعل، زمینه ساز تبادل افکارو تعاملات میان کشورهای صاحب تکنولوژی است اظهار داشت:خوشبختانه ما در جریان برگزاری سومین دوره نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران و اهمیتی که این رویداد دارد ما شاهد حضوربرخی از مقاماتاتاق های بازرگانی کشورها و حتی وزرای اقتصادی کشورهای مدعو در این نمایشگاه هستیم.

کوزه چی در ادامه افزود: یقینا این یک حرکت بسیار سودمند و موثر است چرا که هم موجب تقویت روحیه تجار،بازرگانان و تولیدکنندگان داخلی است و هم برایکسانی که در صدد هستند تا کشور ما را تحریم و روابط اقتصادی ما رو محدود کنند یک تضعیف روحیه است.

وی در پاسخ به این سوال که استراتژی وزارت امور خارجه با تغییر ساختار خود و آغازبه کار معاونت اقتصادی در این مجموعه تا چه میزان توانسته با دیپلماسی فضایاقتصادی کشور را تقویت کند اظهار کرد: وزارت امور خارجه برای ارتقا و تقویت ارتباطات اقتصادی در حوزه سیاست خارجی برای تجار و بازرگانان یک مسئولیت تسهیلگر وکمک کننده دارد و ما در تلاش هستیم تا بتوانیم با ابزارهای موجود و دیپلماسی اقتصادی فضای موجود اقتصاد کشور را رشد دهیم.

رئیس اداره تسهیل صادرات غیرنفتی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در پایان با بیان اینکه از همان ابتدا که موضوع نمایشگاه اکسپو2018 برای سال جاری مطرحشد نشست های متعددی در این خصوص برگزار کردیم گفت:خوشبختانه نتایج گفتگوهایی که در این خصوص صورت گرفته به نمایندگی های خود در کشورهای مختلفمنعکس کردیم ورایزن های اقتصادی ما برای حضور موثر و حداکثری کشورها بویژه کشورهای همسایه تلاش کردند ضمن آنکه با توجه به اعلام گزارش هایی که تا کنونصورت گرفته ما شاهد استقبال و حضور خوب کشورها در سومین نمایشگاه ایران اکسپو هستیم و امیدواریم تا این رویداد زمینه رشد وبالندگی هرچه بهترصنعت کشوررا فراهم کند واز سوی دیگر بستری محکم برای ایجاد رابطه خوب ونزدیک میان هیات های شرکت کننده اقتصادی و مجریان نمایشگاه شود.

به گزارش تلنگر؛ کوزه چی با تاکید بر اینکه برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران یکی از راه های خنثی کننده تحریم هاست گفت: یقینا این یک حرکتبسیار سودمند و موثر است چرا که این رویداد برای کسانی که در صدد هستند تا کشور ما را تحریم و روابط اقتصادی ما رو محدود کنند یک تضعیف روحیه است.

سعید کوزه چی رئیس اداره تسهیل صادرات غیرنفتی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در مصاحبه اختصاصی با ستاد خبری نمایشگاه ایران اکسپو برگزاری چنیننمایشگاهی را نشان ازبالا بودن ظرفیت های صادراتی و تولیدی وخدماتی کشور دانست و تصریح کرد: قطعا در این فضایی که با این دیدگاه پیش بینی شده و همچناندر حال عملیاتی شدن است در حوزه صادراتی و خدماتی کشور بسیارمهم و اثرگذار است؛ از سویی این چنین رویدادها با این پتانسیل چه در داخل کشور، چه محافلخارجی و اقتصادی بلکه در عرصه سیاسی و دیپلماسی مهم و قابل توجه است.

وی با تاکید بر اینکه ایران اکسپو 2018 به دلیل داشتن پتانسیل بالقوه و بالفعل، زمینه ساز تبادل افکارو تعاملات میان کشورهای صاحب تکنولوژی است اظهار داشت:خوشبختانه ما در جریان برگزاری سومین دوره نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران و اهمیتی که این رویداد دارد ما شاهد حضوربرخی از مقاماتاتاق های بازرگانی کشورها و حتی وزرای اقتصادی کشورهای مدعو در این نمایشگاه هستیم.

کوزه چی در ادامه افزود: یقینا این یک حرکت بسیار سودمند و موثر است چرا که هم موجب تقویت روحیه تجار،بازرگانان و تولیدکنندگان داخلی است و هم برایکسانی که در صدد هستند تا کشور ما را تحریم و روابط اقتصادی ما رو محدود کنند یک تضعیف روحیه است.

وی در پاسخ به این سوال که استراتژی وزارت امور خارجه با تغییر ساختار خود و آغازبه کار معاونت اقتصادی در این مجموعه تا چه میزان توانسته با دیپلماسی فضایاقتصادی کشور را تقویت کند اظهار کرد: وزارت امور خارجه برای ارتقا و تقویت ارتباطات اقتصادی در حوزه سیاست خارجی برای تجار و بازرگانان یک مسئولیت تسهیلگر وکمک کننده دارد و ما در تلاش هستیم تا بتوانیم با ابزارهای موجود و دیپلماسی اقتصادی فضای موجود اقتصاد کشور را رشد دهیم.

رئیس اداره تسهیل صادرات غیرنفتی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در پایان با بیان اینکه از همان ابتدا که موضوع نمایشگاه اکسپو2018 برای سال جاری مطرحشد نشست های متعددی در این خصوص برگزار کردیم گفت:خوشبختانه نتایج گفتگوهایی که در این خصوص صورت گرفته به نمایندگی های خود در کشورهای مختلفمنعکس کردیم ورایزن های اقتصادی ما برای حضور موثر و حداکثری کشورها بویژه کشورهای همسایه تلاش کردند ضمن آنکه با توجه به اعلام گزارش هایی که تا کنونصورت گرفته ما شاهد استقبال و حضور خوب کشورها در سومین نمایشگاه ایران اکسپو هستیم و امیدواریم تا این رویداد زمینه رشد وبالندگی هرچه بهترصنعت کشوررا فراهم کند واز سوی دیگر بستری محکم برای ایجاد رابطه خوب ونزدیک میان هیات های شرکت کننده اقتصادی و مجریان نمایشگاه شود.


مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر: