کد خبر: ۴۰۴۴۱
تاریخ انتشار: ۰۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۸
اعلام قیمت پیشنهادی برای فروش آپارتمان‌ها که طی ماه‌های اخیر به‌دلیل تغییرات کوتاه‌مدت سطح قیمت‌ها در اکثر آگهی‌های فروش مسکن متوقف شده بود با اراده فروشنده‌های آپارتمان، بار دیگر از سر گرفته شد.

به گزارش تجارت امروز؛ بهرغم برخی محدودیتهای اعمال شده برای اعلام قیمت واحدهای مسکونی در فایلهای مجازی فروش مسکن، طی ماههای اخیر برخی مالکان نیز به اختیار خود از اعلام قیمتهای پیشنهادی برای فروش واحدهای عرضه شده به بازار ملک خودداری میکردند؛ این در حالی است که هماکنون فرآیند اعلام قیمت پیشنهادی برای فروش مسکن جدا از بحث ممنوعیت قبلی برای اعلام قیمت فروش آپارتمان در آگهیهای مجازی، بار دیگر و به اختیار مالکان و فروشندگان آپارتمان از سر گرفته شده است؛ بهطوریکه با تغییر جهت رفتار فروشندههای مسکن در روزهای اخیر، عمده فایلهایی که به بازار معاملات مسکن در قالب آگهی در فضای مجازی، آگهینامههای روزنامهای یا فایلهای در اختیار واسطههای بازار مسکن در بازار موجود است، دارای قیمت پیشنهادی برای فروش است؛ سطح قیمت این واحدها معمولا در آگهی نامهها بهصورت قیمت هر مترمربع و در فایلهای فروش موجود در بنگاههای مسکن بهصورت قیمت کل یک آپارتمان اعلام شده است.

این در حالی است که طی ماههای اخیر بنا بر دو علت عمده (صرفنظر از ممنوعیت وضع شده برای اعلام قیمت فروش مسکن در سایتهای مجازی) در بخش قابلتوجهی از آگهینامههای فروش مسکن، قیمت فروش اعلام نمیشد؛ اولین دلیل به تغییرات روزانه سایر بازارها و نوسانی بودن آنها همچون بازار ارز مربوط میشود که این تغییر و تحولات منجر به اثرگذاری بر سطح قیمتها در بازار مسکن میشد و در بسیاری موارد تحولات ایجاد شده مالکان را در تعیین قیمت ملک متناسب با ارزش روز دچار سردرگمی میکرد؛ ازسوی دیگر برخی از مالکان و فروشندگان مسکن در تلاش بودند تا با استفاده از جو ایجاد شده در اقتصاد کشور و نوسانی بودن سطح قیمتها در سایر بازارها بهخصوص بازار سکه و دلار، قیمت واحدهای خود را بهصورت لحظهای افزایش دهند؛ این اقدام طی ماههای اخیر علاوهبر آنکه منجر به دامن زدن به نوسانات قیمتی و افزایش هیجان در بازار معاملات مسکن شد یکی از عوامل اصلی لغو شدن نشست فروشندگان با متقاضیان واحدهای مسکونی نیز بود؛ با این حال، طی روزهای اخیر عمده واحدهایی که برای فروش به بازار مسکن عرضه شده است برخوردار از قیمت پیشنهادی برای فروش است؛ واسطهها معتقدند این اقدام فروشندگان مسکن میتواند یک پیام مهم برای بازار مسکن داشته باشد و به نشانه نزدیک شدن به دوره ثبات قیمتی تلقی شود؛ بهنظر میرسد با از بین رفتن جذابیت بازار مسکن برای سفتهبازان این بار فروشندگان مسکن اراده جدیتری برای عرضه واحدهای خود به مصرفکنندگان داشته باشند؛ هرچند هنوز هم قیمت واحدهای عرضه شده به بازار مسکن فاصله قابلتوجهی با قدرت خرید متقاضیان دارد و متقاضیان همچنان با کمبود فایل مناسب برای خرید مواجهند.

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری
با لندور دیفندر 2020 آشنا شوید
پس از سال‌ها نسل جدید لندرور دیفندر معرفی شد. این مدل همچنین پس از 20 سال غیبت به صورت رسمی به بازار خودروی آمریکای شمالی قدم می‌گذارد.
پربحث ترین