برچسب ها
برچسب: اپتیما
عظیم خودرو فروش اقساطی کیا اپتیما ۲۰۱۷ با اقساط ۶...
کد خبر: ۱۹۷۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵


باید گفت نزدیک ترین رقیب این خودرو یعنی کیا اپتیما...
کد خبر: ۱۹۶۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷


کد خبر: ۱۹۰۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲


روزانه خودروهایی چون جنسیس پرادو اسپورتیج و اپتیما به طور...
کد خبر: ۱۸۵۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۸


کره جنوبی 122 میلیون تومان اپتیما کیا کره جنوبی 164...
کد خبر: ۱۷۴۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۲


1393 16,000 23,500,000 کیا اپتیما 2015 18,000 147,000,000...
کد خبر: ۱۶۸۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۳


سراتو کیا کره جنوبی 123 میلیون تومان اپتیما کیا کره...
کد خبر: ۱۶۷۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۱


کیاموتورزنامقیمت کارخانهقیمت بازاراپتیما 2016 اپتیما 2016 اتاق جدید jf ۱۸۲,۰۵۹,۰۰۰۰کیا... اپتیما فول10ایربگ رادار ۱۶۵,۷۰۹,۰۰۰۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰کیا اپتیما 2016۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰اسپورتیج۱۸۲,۰۷۰,۰۰۰۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰کیا اسپورتیج 2400 فول ۱۷۱,۱۷۰,۰۰۰۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰کیا...
کد خبر: ۱۶۰۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۳


جنوبی 117 میلیون تومان اپتیما کیا کره جنوبی 153 میلیون...
کد خبر: ۱۵۷۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۰۹


کیاموتورزنامقیمت کارخانهقیمت بازاراپتیما 2016 اپتیما 2016 اتاق جدید jf ۱۸۲,۰۵۹,۰۰۰۰کیا... اپتیما فول10ایربگ رادار ۱۶۵,۷۰۹,۰۰۰۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰کیا اپتیما 2016۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰اسپورتیج۱۸۲,۰۷۰,۰۰۰۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰کیا اسپورتیج 2400 فول ۱۷۱,۱۷۰,۰۰۰۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰کیا...
کد خبر: ۱۵۵۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۰۳


جنوبی 117 میلیون تومان اپتیما کیا کره جنوبی 153 میلیون...
کد خبر: ۱۵۴۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۰۲


کیاموتورزنامقیمت کارخانهقیمت بازاراپتیما 2016 اپتیما 2016 اتاق جدید jf ۱۸۲,۰۵۹,۰۰۰۰کیا... اپتیما فول10ایربگ رادار ۱۶۵,۷۰۹,۰۰۰۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰کیا اپتیما 2016۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰اسپورتیج۱۸۲,۰۷۰,۰۰۰۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰کیا اسپورتیج 2400 فول ۱۷۱,۱۷۰,۰۰۰۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰کیا...
کد خبر: ۱۵۴۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۰۱


کیاموتورزنامقیمت کارخانهقیمت بازاراپتیما 2016 اپتیما 2016 اتاق جدید jf ۱۸۲,۰۵۹,۰۰۰۰کیا... اپتیما فول10ایربگ رادار ۱۶۵,۷۰۹,۰۰۰۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰کیا اپتیما 2016۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰اسپورتیج۱۸۲,۰۷۰,۰۰۰۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰کیا اسپورتیج 2400 فول ۱۷۱,۱۷۰,۰۰۰۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰کیا...
کد خبر: ۱۵۳۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۹


کیاموتورزنامقیمت کارخانهقیمت بازاراپتیما 2016 اپتیما 2016 اتاق جدید jf ۱۸۲,۰۵۹,۰۰۰۰کیا... اپتیما فول10ایربگ رادار ۱۶۵,۷۰۹,۰۰۰۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰کیا اپتیما 2016۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰اسپورتیج۱۸۲,۰۷۰,۰۰۰۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰کیا اسپورتیج 2400 فول ۱۷۱,۱۷۰,۰۰۰۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰کیا...
کد خبر: ۱۵۳۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸


کیاموتورزنامقیمت کارخانهقیمت بازاراپتیما 2016 اپتیما 2016 اتاق جدید jf ۱۸۲,۰۵۹,۰۰۰۰کیا... اپتیما فول10ایربگ رادار ۱۶۵,۷۰۹,۰۰۰۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰کیا اپتیما 2016۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰اسپورتیج۱۸۲,۰۷۰,۰۰۰۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰کیا اسپورتیج 2400 فول ۱۷۱,۱۷۰,۰۰۰۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰کیا...
کد خبر: ۱۵۲۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷


کیاموتورزنامقیمت کارخانهقیمت بازاراپتیما 2016 اپتیما 2016 اتاق جدید jf ۱۸۲,۰۵۹,۰۰۰۰کیا... اپتیما فول10ایربگ رادار ۱۶۵,۷۰۹,۰۰۰۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰کیا اپتیما 2016۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰اسپورتیج۱۸۲,۰۷۰,۰۰۰۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰کیا اسپورتیج 2400 فول ۱۷۱,۱۷۰,۰۰۰۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰کیا...
کد خبر: ۱۵۱۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵


قیمت خودروی وارداتیکیاموتورزنامقیمت کارخانهقیمت بازاراپتیما 2016 اپتیما 2016 اتاق جدید... jf ۱۸۲,۰۵۹,۰۰۰۰کیا اپتیما فول10ایربگ رادار ۱۶۵,۷۰۹,۰۰۰۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰کیا اپتیما 2016۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰اسپورتیج۱۸۲,۰۷۰,۰۰۰۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰کیا اسپورتیج 2400...
کد خبر: ۱۵۱۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴


قیمت خودروی وارداتیکیاموتورزنامقیمت کارخانهقیمت بازاراپتیما 2016 اپتیما 2016 اتاق جدید... jf ۱۸۲,۰۵۹,۰۰۰۰کیا اپتیما فول10ایربگ رادار ۱۶۵,۷۰۹,۰۰۰۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰کیا اپتیما 2016۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰اسپورتیج۱۸۲,۰۷۰,۰۰۰۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰کیا اسپورتیج 2400...
کد خبر: ۱۵۰۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۱


اپتیما فول 10 ایربگ + رادار۱۵۳۰۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰ اپتیما فول 2016۱۶۸۰۰۰۰۰۰۱۶۱۰۰۰۰۰۰ اپتیما...
کد خبر: ۱۴۹۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۰


میلیون تومان سراتو کیا کره جنوبی 117 میلیون تومان اپتیما...
کد خبر: ۱۴۸۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۸


پربیننده ترین
تازه ترین مطالب