برچسب ها
برچسب: هیوندای i20
کرمان موتور که از زمستان امسال تولید دو خودروی هیوندای...
به گزارش تجارت امروز در ادامه عکس خودروهای تحویلی هیوندای...
کد خبر: ۲۰۰۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵


مدیرعامل گروه صنعتی کرمان خودرو اعلام کرد؛
هیوندایی منعقد شده است فناوری تولید سه محصول " آی...
شرکت هیوندایی کره جنوبی شامل 3 قرارداد مجزاست گفت با... خطوط تولید با کمک هیوندایی و بخش سوم هم به... هیوندایی به داخل منتقل می شود و این شرکت برای...
کد خبر: ۱۹۵۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۴


و تجهیزات محصولات جدید خود هیوندای i20 و i10 را...
کد خبر: ۱۸۸۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴


فروش هیوندای آی20 و آی 10 در تاریخ 18 دی...
کرمان موتور با هیوندای موتورز کره جنوبی در حوزه تولید... محصولات جدید خبر داد و افزود محصول هیوندای آی20 که... هیوندای موتور در تابستان امسال تصریح کرد براساس این تفاهم... و تکنولوژی برای تولید و عرضه خودروهای روز هیوندای به...
کد خبر: ۱۸۸۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴


کارنز کارنز ۱۵۷,۰۵۵,۰۰۰۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰کیا سول 2015۰۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰هیونداینامقیمت کارخانهقیمت بازارهیوندای i20 2015 تیپ۶... ۹۰,۵۲۸,۰۰۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰هیوندای i20 نیمه فول نیمه فول تیپ ۵ ۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰هیوندای آزرا... - گرنجور 2014۲۱۶,۷۲۵,۰۰۰۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰هیوندای اکسنت 2015 ۱۱۳,۲۵۵,۰۰۰۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰هیوندای اکسنت نیمه فول۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰هیوندای النترا... مدل 2015/ دو ایربگ ۰۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰هیوندای النترا 2015 مدل 2015 /...
کد خبر: ۱۶۰۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۳


کارنز کارنز ۱۵۷,۰۵۵,۰۰۰۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰کیا سول 2015۰۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰هیونداینامقیمت کارخانهقیمت بازارهیوندای i20 2015 تیپ۶... ۹۰,۵۲۸,۰۰۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰هیوندای i20 نیمه فول نیمه فول تیپ ۵ ۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰هیوندای آزرا... - گرنجور 2014۲۱۶,۷۲۵,۰۰۰۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰هیوندای اکسنت 2015 ۱۱۳,۲۵۵,۰۰۰۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰هیوندای اکسنت نیمه فول۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰هیوندای النترا... مدل 2015/ دو ایربگ ۰۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰هیوندای النترا 2015 مدل 2015 /...
کد خبر: ۱۵۵۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۰۳


کارنز کارنز ۱۵۷,۰۵۵,۰۰۰۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰کیا سول 2015۰۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰هیونداینامقیمت کارخانهقیمت بازارهیوندای i20 2015 تیپ۶... ۹۰,۵۲۸,۰۰۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰هیوندای i20 نیمه فول نیمه فول تیپ ۵ ۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰هیوندای آزرا... - گرنجور 2014۲۱۶,۷۲۵,۰۰۰۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰هیوندای اکسنت 2015 ۱۱۳,۲۵۵,۰۰۰۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰هیوندای اکسنت نیمه فول۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰هیوندای النترا... مدل 2015/ دو ایربگ ۰۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰هیوندای النترا 2015 مدل 2015 /...
کد خبر: ۱۵۴۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۰۱


کارنز کارنز ۱۵۷,۰۵۵,۰۰۰۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰کیا سول 2015۰۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰هیونداینامقیمت کارخانهقیمت بازارهیوندای i20 2015 تیپ۶... ۹۰,۵۲۸,۰۰۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰هیوندای i20 نیمه فول نیمه فول تیپ ۵ ۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰هیوندای آزرا... - گرنجور 2014۲۱۶,۷۲۵,۰۰۰۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰هیوندای اکسنت 2015 ۱۱۳,۲۵۵,۰۰۰۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰هیوندای اکسنت نیمه فول۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰هیوندای النترا... مدل 2015/ دو ایربگ ۰۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰هیوندای النترا 2015 مدل 2015 /...
کد خبر: ۱۵۳۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۹


کارنز کارنز ۱۵۷,۰۵۵,۰۰۰۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰کیا سول 2015۰۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰هیونداینامقیمت کارخانهقیمت بازارهیوندای i20 2015 تیپ۶... ۹۰,۵۲۸,۰۰۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰هیوندای i20 نیمه فول نیمه فول تیپ ۵ ۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰هیوندای آزرا... - گرنجور 2014۲۱۶,۷۲۵,۰۰۰۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰هیوندای اکسنت 2015 ۱۱۳,۲۵۵,۰۰۰۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰هیوندای اکسنت نیمه فول۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰هیوندای النترا... مدل 2015/ دو ایربگ ۰۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰هیوندای النترا 2015 مدل 2015 /...
کد خبر: ۱۵۳۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸


کارنز کارنز ۱۵۷,۰۵۵,۰۰۰۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰کیا سول 2015۰۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰هیونداینامقیمت کارخانهقیمت بازارهیوندای i20 2015 تیپ۶... ۹۰,۵۲۸,۰۰۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰هیوندای i20 نیمه فول نیمه فول تیپ ۵ ۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰هیوندای آزرا... - گرنجور 2014۲۱۶,۷۲۵,۰۰۰۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰هیوندای اکسنت 2015 ۱۱۳,۲۵۵,۰۰۰۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰هیوندای اکسنت نیمه فول۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰هیوندای النترا... مدل 2015/ دو ایربگ ۰۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰هیوندای النترا 2015 مدل 2015 /...
کد خبر: ۱۵۲۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷


کارنز کارنز ۱۵۷,۰۵۵,۰۰۰۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰کیا سول 2015۰۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰هیونداینامقیمت کارخانهقیمت بازارهیوندای i20 2015 تیپ۶... ۹۰,۵۲۸,۰۰۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰هیوندای i20 نیمه فول نیمه فول تیپ ۵ ۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰هیوندای آزرا... - گرنجور 2014۲۱۶,۷۲۵,۰۰۰۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰هیوندای اکسنت 2015 ۱۱۳,۲۵۵,۰۰۰۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰هیوندای اکسنت نیمه فول۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰هیوندای النترا... مدل 2015/ دو ایربگ ۰۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰هیوندای النترا 2015 مدل 2015 /...
کد خبر: ۱۵۱۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵


فول 2014۲۱۱,۳۵۵,۰۰۰۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰کیا کارنز کارنز ۱۵۷,۰۵۵,۰۰۰۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰کیا سول 2015۰۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰هیونداینامقیمت کارخانهقیمت بازارهیوندای i20... 2015 تیپ۶ ۹۰,۵۲۸,۰۰۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰هیوندای i20 نیمه فول نیمه فول تیپ ۵... ۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰هیوندای آزرا - گرنجور 2014۲۱۶,۷۲۵,۰۰۰۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰هیوندای اکسنت 2015 ۱۱۳,۲۵۵,۰۰۰۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰هیوندای اکسنت نیمه... فول۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰هیوندای النترا مدل 2015/ دو ایربگ ۰۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰هیوندای النترا 2015 مدل...
کد خبر: ۱۵۱۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴


فول 2014۲۱۱,۳۵۵,۰۰۰۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰کیا کارنز کارنز ۱۵۷,۰۵۵,۰۰۰۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰کیا سول 2015۰۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰هیونداینامقیمت کارخانهقیمت بازارهیوندای i20... 2015 تیپ۶ ۹۰,۵۲۸,۰۰۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰هیوندای i20 نیمه فول نیمه فول تیپ ۵... ۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰هیوندای آزرا - گرنجور 2014۲۱۶,۷۲۵,۰۰۰۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰هیوندای اکسنت 2015 ۱۱۳,۲۵۵,۰۰۰۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰هیوندای اکسنت نیمه... فول۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰هیوندای النترا مدل 2015/ دو ایربگ ۰۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰هیوندای النترا 2015 مدل...
کد خبر: ۱۵۰۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۱


ایربگ 2016۱۱۷۰۰۰۰۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۰ اکسنت نیمه فولوارداتی۸۷۰۰۰۰۰۰ اکسنت فول کامل۱۰۴۵۰۰۰۰۰۹۵۰۰۰۰۰۰ هیوندای i20... تیپ 5---۷۵۵۰۰۰۰۰ هیوندای i20 تیپ 6۸۳۶۰۰۰۰۰۷۹۰۰۰۰۰۰ هیوندای i30---۱۱۷۰۰۰۰۰۰ هیوندای i40... صندوقدار۱۶۰۰۰۰۰۰۰۱۵۲۰۰۰۰۰۰ هیوندای i40 استیشن واگن۱۷۳۰۰۰۰۰۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰ سوناتا 2015 yf تیپ 8ناموجود۱۳۸۰۰۰۰۰۰...
کد خبر: ۱۴۹۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۰


ایربگ 2016۱۱۷۰۰۰۰۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۰ اکسنت نیمه فولوارداتی۸۷۰۰۰۰۰۰ اکسنت فول کامل۱۰۴۵۰۰۰۰۰۹۵۰۰۰۰۰۰ هیوندای i20... تیپ 5---۷۵۵۰۰۰۰۰ هیوندای i20 تیپ 6۸۳۶۰۰۰۰۰۷۹۰۰۰۰۰۰ هیوندای i30---۱۱۷۰۰۰۰۰۰ هیوندای i40... صندوقدار۱۶۰۰۰۰۰۰۰۱۵۲۰۰۰۰۰۰ هیوندای i40 استیشن واگن۱۷۳۰۰۰۰۰۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰ سوناتا 2015 yf تیپ 8ناموجود۱۳۸۰۰۰۰۰۰...
کد خبر: ۱۴۵۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲


اکسنت نیمه فولوارداتی۸۷۰۰۰۰۰۰ اکسنت فول کامل۱۰۴۵۰۰۰۰۰۹۵۰۰۰۰۰۰ هیوندای i20 تیپ 5---۷۵۵۰۰۰۰۰... هیوندای i20 تیپ 6۸۳۶۰۰۰۰۰۷۹۰۰۰۰۰۰ هیوندای i30---۱۱۷۰۰۰۰۰۰ هیوندای i40 صندوقدار۱۶۰۰۰۰۰۰۰۱۵۲۰۰۰۰۰۰ هیوندای...
کد خبر: ۱۴۴۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۰


اکسنت نیمه فولوارداتی۸۷۰۰۰۰۰۰ اکسنت فول کامل۱۰۴۵۰۰۰۰۰۹۵۰۰۰۰۰۰ هیوندای i20 تیپ 5---۷۵۵۰۰۰۰۰... هیوندای i20 تیپ 6۸۳۶۰۰۰۰۰۷۹۰۰۰۰۰۰ هیوندای i30---۱۱۷۰۰۰۰۰۰ هیوندای i40 صندوقدار۱۶۰۰۰۰۰۰۰۱۵۲۰۰۰۰۰۰ هیوندای...
کد خبر: ۱۴۲۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵


اکسنت نیمه فولوارداتی۸۷۰۰۰۰۰۰ اکسنت فول کامل۱۰۴۵۰۰۰۰۰۹۵۰۰۰۰۰۰ هیوندای i20 تیپ 5---۷۵۵۰۰۰۰۰... هیوندای i20 تیپ 6۸۳۶۰۰۰۰۰۷۹۰۰۰۰۰۰ هیوندای i30---۱۱۷۰۰۰۰۰۰ هیوندای i40 صندوقدار۱۶۰۰۰۰۰۰۰۱۵۲۰۰۰۰۰۰ هیوندای...
کد خبر: ۱۴۰۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۰۱


قیمت هیوندای i20 تیپ 6 در بازار 84 میلیون و...
نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت نمایندگی تومان هیوندای i20...
کد خبر: ۱۴۰۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۳۰


بنز sl500 81 500 000 2015 کیلومتر3 900 هیوندای i20...
کد خبر: ۱۳۷۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۷


پربحث ترین
پربیننده ترین
تازه ترین مطالب