کد خبر: ۱۳۹۳۲
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۶

گزارش مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری پائیز

مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری فصل پائیز امسال را ۱۰.۷ درصد اعلام کرد.
به گزارش تجارت امروز به نقل از مهر؛ نتايج طرح آمارگيري نيروي‌كار پاييز ۱۳۹۴ منتشر شد که براساس آن، بررسي نرخ بيكاري افراد ۱۰ ساله و بيش‌تر نشان مي‌دهد ۱۰.۷ درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيكار)، بيكار بوده‌اند. روند تغييرات اين نرخ حاكي از آن است كه اين شاخص نسبت به پائيز ۱۳۹۳، ۰.۲ درصد افزايش و نسبت به تابستان ۱۳۹۴، ۰.۲ درصد كاهش داشته است.
 
در پاييز ۱۳۹۴، ۳۸.۱ درصد جمعيت ۱۰ ساله و بيش‌تر از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند؛ يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته‌اند. بررسي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاييز ۱۳۹۳) ۰.۸ درصد افزايش و نسبت به فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۴ ) ۰.۸ درصد كاهش یافته است.
 
نرخ بيكاري جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله حاكي از آن است كه ۲۲.۷ درصد از فعالان اين گروه سني در پاييز ۱۳۹۴ بيكار بوده‌اند. بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله حاکی از آن است که اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل  (پائيز ۱۳۹۳) ۰.۹ درصد افزايش و نسبت به تابستان ۱۳۹۴، ۰.۷ درصد كاهش يافته است.
 
بررسي سهم اشتغال ناقص نشان مي‌دهد در پائيز ۱۳۹۴، ۱۰.۵ درصد جمعيت شاغل به دلايل اقتصادي (فصل غيركاري، ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت بيش‌تر و…) كم­تر از ۴۴ ساعت در هفته كار كرده و آماده براي انجام كار اضافي بوده‌اند. اين در حالي است كه ۳۵.۹ درصد از شاغلين ۱۵ ساله و بيش‌تر، ۴۹ ساعت و بيش‌تر در هفته كار كرده‌اند.
 
بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان مي‌دهد در پائيز ۱۳۹۴، بخش خدمات با ۴۹.۸ درصد بيش­ترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش‌هاي صنعت با ۳۲.۶ درصد و كشاورزي با ۱۷.۶ درصد قرار دارند.

عضویت درکانال تلگرام
نظر شما