او به حادثه پلاسکو و شهران که کل سیستم شهری تهران را برای چند‌ سال مختل کرد، اشاره کرد که زحمت زیادی برای مدیران شهری رقم زد: «مسئولان جدید شهری باید حتما در برنامه‌های چاره‌سازی برای ساختمان‌ها در کوچه‌های ٦متری را مدنظر قرار دهند. با دو رویکرد؛ نخست اینکه ساختمان‌ها و المان‌هایی که درحال طراحی در مناطق پرخطر و روی گسل است را به مناطق دیگر منتقل کنند و بعد هم ایمن‌سازی ساختمان‌هایی که روی گسل قرار دارند را در دستور کار قرار دهند.»

او از وجود بیش از ١٠٥٠ برج بالای ١٢طبقه در تهران خبر داد که ٢٠٠تای آن روی زون‌های گسلی هستند و البته کاربرهای مختلفی هم دارند: «حدود ٢٠‌درصد از این ساختمان‌ها هم مدارک فنی ندارند.»