کد خبر: ۲۶۶۱۵
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۳

گزارش تصویری از وضعیت مردم در روستاهای سرپل ذهاب در چهارمین شب زلزله

گزارش تصویری از وضعیت مردم در روستاهای سرپل ذهاب در چهارمین شب زلزله
به گزارش تجارت امروز؛ این گزارش وضعیت مردم در روستاهای زلزله زده سرپل ذهاب در چهارمین شب پس از زلزله غرب کشور است.


گزارش تصویری از وضعیت مردم در روستاهای سرپل ذهاب در چهارمین شب زلزله
گزارش تصویری از وضعیت مردم در روستاهای سرپل ذهاب در چهارمین شب زلزله
گزارش تصویری از وضعیت مردم در روستاهای سرپل ذهاب در چهارمین شب زلزله
گزارش تصویری از وضعیت مردم در روستاهای سرپل ذهاب در چهارمین شب زلزله
گزارش تصویری از وضعیت مردم در روستاهای سرپل ذهاب در چهارمین شب زلزله
گزارش تصویری از وضعیت مردم در روستاهای سرپل ذهاب در چهارمین شب زلزله
گزارش تصویری از وضعیت مردم در روستاهای سرپل ذهاب در چهارمین شب زلزله
گزارش تصویری از وضعیت مردم در روستاهای سرپل ذهاب در چهارمین شب زلزله
گزارش تصویری از وضعیت مردم در روستاهای سرپل ذهاب در چهارمین شب زلزله
گزارش تصویری از وضعیت مردم در روستاهای سرپل ذهاب در چهارمین شب زلزله


عکاس : عبدالعلی مرادی
نظر شما