کد خبر: ۲۶۶۲۴
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۶ - ۲۰:۴۵

گزارش تصویری از امداد رسانی مردم به سرپل ذهاب

گزارش تصویری از امداد رسانی مردم به سرپل ذهاب
گزارش تصویری از امداد رسانی مردم به سرپل ذهاب
گزارش تصویری از امداد رسانی مردم به سرپل ذهاب
گزارش تصویری از امداد رسانی مردم به سرپل ذهاب
گزارش تصویری از امداد رسانی مردم به سرپل ذهاب
گزارش تصویری از امداد رسانی مردم به سرپل ذهاب
گزارش تصویری از امداد رسانی مردم به سرپل ذهاب
گزارش تصویری از امداد رسانی مردم به سرپل ذهاب

گزارش تصویری از امداد رسانی مردم به سرپل ذهاب

عکاس : مریم مقدم

نظر شما