کد خبر: ۲۶۶۲۷
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۲

پنجمین روز پس از زلزله سرپل ذهاب در قاب حزن‌انگیز دوربین

گزارش تصویری از حال و هوای پنجمین روز زلزله در سرپل ذهاب
پنجمین روز پس از زلزله سرپل ذهاب	در قاب حزن انگیز دوربین
زندگی، پنجره ای باز، 

به دنیای وجود
تا که این پنجره باز است، 
جهانی با ماست...
پنجمین روز پس از زلزله سرپل ذهاب	در قاب حزن‌انگیز دوربین
پنجمین روز پس از زلزله سرپل ذهاب	در قاب حزن انگیز دوربین
پنجمین روز پس از زلزله سرپل ذهاب	در قاب حزن انگیز دوربین
پنجمین روز پس از زلزله سرپل ذهاب	در قاب حزن انگیز دوربین

عکاس : مریم مقدم

نظر شما