کد خبر: ۴۳۴۱۰
تعداد بازدید: ۷۶۲
تاریخ انتشار: ۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۰
روابط‌عمومی و نقش موثر و فعال آن، پیشران این تغییر و تحولات بنیادین است تا در کنار مدیران استراتژیست و کارکنان تلاشگر شرکت، برای درونی کردن پایه های اصلی مکتب یادگیری مدیریت در تفکر و رفتار منابع انسانی سازمان (شامل تفکر سیستمی، مدلهای ذهنی، آرمان مشترک، یادگیری تیمی و قابلیتهای شخصی)، به عنوان زمینه اصلی برای تجلی قابلیتهای بالقوه نامحدود ایشان، همت خود را مصروف نماید.
به گزارش تجارت امروز؛ در فضای کسب و کار کنونی با جهانی شدن و سهولت بیشتر در نقل و انتقال و قابلیت دسترسی و استفاده رو به رشد ارتباطات لحظه ای، باعث شده است که افراد و سازمان‌ها در اقصی نقاط جهان، راحت‌تر از تصمیمات و اقدامات یکدیگر آگاه شده و از یادگیری شیوه های جدید انجام فعالیت ها و حل مشکلات بهره مند گردند.
 
همچنین این عوامل باعث شده تا افراد و رسانه‌ها به آسانی و با سرعت و دقت بیشتر؛ موفقیت‌ها، شکست ها، کجرویها، اعتبار و محبوبیت سازمان‌ها و بنگاه‌ها را ارزیابی و مقایسه نمایند. لذا حفظ نام و برند سازمانی بیشتر از هر زمان دیگری ارزشمند شده است و به عملکرد سازمان در جنبه های گوناگون اقتصادی، انسانی، زیست محیطی و جامعه گره خورده است. همچنین ارزش آفرینی برای ذینفعان و پاسخگویی شفاف به انتظارات ایشان بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. چراکه سازمان‌ها با تکیه بر امکانات موجود در جامعه به اهداف خود می‌رسند لذا ضروری است اقدامات سازمان‌ها، منافع و دستاوردهایی نیز برای جامعه داشته باشد. یا به عبارت دیگر، منافع در سازمان‌ها به گونه‌ای طراحی شوند که مردم جامعه، بیش از هزینه‌ای که پرداخت کرده‌اند از سازمان‌ها سود ببرند و به تعبیری سازمان‌ها علاوه بر سود آفرینی، ارزش‌آفرینی هم داشته باشند.

با درک این مهم، شرکت پالایش نفت تبریز برای شناسایی و پاسخگویی به نیاز ذینفعان، خلق و حفظ برند، دستیابی به اهداف توسعه پایدار و کسب موفقیت در بازار به شدت رقابتی، طرح تحول و تعالی سازمانی سیستم مدیریت خود را بر اساس مدل علمی AMIF / MAMIF آغاز نموده است.
 
این مدل در صدد تحول مدیریت سازمان از مکتب کلاسیک به مکتب یادگیری و نیز خواهان تعالی مدیران به تراز مکتب یادگیری مدیریت است. بر مبنای این مدل، آرمان مشترک مدیران شرکت، برنامه ریزی استراتژیک و نقشه استراتژی سازمان طراحی شده و برنامه ریزی عملیاتی شرکت تدوین گردیده است.
 
سپس، بر مبنای آن با تدوین 5 هدف کلان، 40 هدف کمی و 132 برنامه و پروژه، سازمان به سمت آرمان تدوین شده خود که همان «پیشرو پالایشگاههای منطقه خاورمیانه با اعتبار جهانی» است؛ حرکت نموده است. جهت گیری اصلی در این مسیر با تکیه بر استراتژی «بهبود فضای کسب و کار با تاکید بر ارزش آفرینی و مسئولیت اجتماعی»، تعیین گردیده است.
 
در این رویکرد جامع، ارتباطی معنادار میان ترجیحات ذینفعان و مسائل دارای اهمیت برای توسعه کسب و کار برقرار شده است. در نتیجه، اهداف کلیدی علاوه بر موارد اقتصادی، شامل موارد مهم در جنبه های منابع نسانی، جامعه و محیط زیست نیز می باشند.

آنچه که در این چارچوب به عنوان رکن اصلی در تعریف و اجرای برنامه ها و پروژه ها لحاظ شده است، داشتن تعامل دو سویه و ارتباط موثر با ذینفعان کلیدی در هر حوزه است. بدین ترتیب می توان از قابلیتها و ظرفیتهای طرفین جهت ارزش آفرینی مشترک بهره گرفت؛ تا به طور همزمان در مسیر پیشرفت و موفقیت گام برداشت.
 
بی تردید، روابط‌عمومی و نقش موثر و فعال آن، پیشران این تغییر و تحولات بنیادین است تا در کنار مدیران استراتژیست و کارکنان تلاشگر شرکت، برای درونی کردن پایه های اصلی مکتب یادگیری مدیریت در تفکر و رفتار منابع انسانی سازمان (شامل تفکر سیستمی، مدلهای ذهنی، آرمان مشترک، یادگیری تیمی و قابلیتهای شخصی)، به عنوان زمینه اصلی برای تجلی قابلیتهای بالقوه نامحدود ایشان، همت خود را مصروف نماید.

یکی دیگر از مصادیق مهم این رویکرد جامع در مدیریت سازمانی، جهت دهی به مشارکتهای اجتماعی شرکت، به سمت تعریف و اجرای برنامه های مشترک توانمندسازی برای جامعه محلی همجوار است. بدین ترتیب، پالایشگاه تبریز به عنوان عضوی از جامعه در کنار سایر ساکنین و اعضای آن دیده می شود و ایشان نیز، دغدغه هایی همچون توسعه بلند مدت کسب و کار، حفظ اشتغال، تداوم رونق اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای کارکنان را درک کرده و تصویری شفاف تر و کامل تر از نام و برند سازمان در ذهن ایشان شکل می گیرد. این درک مشترک و متقابل، گامی مهم و رو به جلو برای ایفای نقشی موثر در توسعه پایدار جامعه و محیط اطراف محسوب می شود.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پالایش نفت تبریز با توجه به اهمیت جایگاه و نقش آن در فرآیند تحقق آرمان شرکت در کتاب "برنامه‌ریزی عملیاتی" شرکت، با عنوان معاونت روابط عمومی و امور بین‌الملل یکی از ارکان می باشد. فلذا در این راستا این اداره به عنوان یک معاونت در سیستم برنامه ریزی شرکت، با مد نظر قراردادن اصل تسهیل و اصل تدریج با استفاده از سبک طوفان فکری و هم اندیشی، جهت ایفای نقش، سهم و مسئولیت خود در استقرار و مدیریت مسئولیت اجتماعی سازمان (CSR ) که از اجزای اصلی استراتژی سازمان می باشد، نسبت به تدوین متغیر های حاکم بخشی خود در راستای متغیرهای حاکم سازمان و استراتژی بخشی خود در راستای استراتژی سازمان اقدام و اهداف خود را در راستای اهداف کلی سازمان ترسیم نموده است.

با درک این مهم که مدیریتی بقا دارد و رشد می کند که دارای مبنای تئوری علمی، مدل اجرایی و سیستمی برای اجرای مدل، در رویکرد خود باشد. روابط عمومی و اموربین الملل پالایشگاه تبریز به عنوان طراح، نگهدارنده و توسعه دهنده سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی سازمان در کنار مدیران استراتژیست شرکت، با اقتباس از مدل تحول و تعالی مدیریت سازمانی شرکت که بر اساس تئوری " یادگیری سازمانی" در حال جاری سازی است، نسبت به طراحی مدل اجرایی بومی سازی شده مدیریت مسئولیت اجتماعی سازمان، مبادرت ورزیده است.
 
این مدل دارای سه سطح می باشد. سطح کلان (برای نهادینه سازی مسئولیت اجتماعی)، سطح کسب و کار وظیفه ای (برای استقرار، جاری سازی و پیاده سازی مسئولیتهای اجتماعی) و سطح عملیاتی (برای ارزیابی و کنترل مدیریت مسئولیتهای اجتماعی) در سازمان، که برای هر سطح مطابق برنامه ریزی استراتژیک شرکت، اقداماتی مشخص شده است.
 
روابط عمومی و امور بین الملل مطابق مدل اجرایی، در سطح کلان به منظور ایفای ماموریت خود مبنی بر "شناسایی، ایجاد، حفظ و توسعه کانالهای ارتباطی کارآمد مبتنی بر فرهنگ مداری در راستای پایداری کسب و کار و شناسایی و تامین منافع تمامی ذینفعان سازمان"، با اعضای تیم استراتژیست پالایشگاه تبریز نسبت به شناسایی ذینفعان، انتظارات و ترجیحات ایشان اقدام و همکاری نموده و ترجیحات شناسایی شده به عنوان یکی از ورودیهای فرآیند هدف گذاری برنامه ریزی استراتژیک سازمان استفاده شده است.
 
همچنین به منظور فرهنگ سازی، آگاهی بخشی و کمک به سازمان جهت حفظ ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی، با مشارکت اعضای تیم استرتژیست شرکت، ضمن ترسیم سطوح مختلف یکپارچگی مسئولیتهای اجتماعی در اهداف کلی کسب و کار شرکت، اقدام به تدوین منشور مسئولیتهای اجتماعی پالایش نفت تبریز به عنوان یک شهروند خوب سازمانی نموده است که این منشور به شماره MGD-QR-04 در سیستم مدیریت یکپارچه شرکت پالایش نفت تبریز ثبت گردیده است.
 
در سطح کسب و کار وظیفه ای، علاوه بر تلاش جهت تحقق اهداف خود (توسعه اعتماد و مشارکت سازمانی/ توسعه فرهنگی، مسئولیت های اجتماعی و اعتبار نشان تجاری) ضمن برنامه ریزی جهت جاری سازی فرهنگ فامیل یادگیرنده در سازمان و افزایش خوشنامی سازمانی، در حوزه های مختلف سازمان با ارائه پیشنهادات خلاق مبتنی بر Benchmarking عامل حرکتهای مثبتی در سازمان شده است. در سطح عملیاتی سازمان، روابط عمومی پالایشگاه تبریز علاوه بر ایفای نقش خود در بستن چرخه مدیریت (CTL ) از طریق تهیه شرح رخداد برای چگونگی تحقق هریک از اهداف کمی حوزه خود؛ مشمول دوره مورد گزارش؛ و تحلیل مغایرتهای آن مبتنی برپنج واژه CFTOP ؛ و نیز تدوین تمهیدات ضروری برای رفع مغایرتها، هرساله نسبت به تدوین و نگارش گزارش پایداری و مسئولیت های اجتماعی به عنوان ابزاری برای پاسخگویی، شفافیت و ارائه فعالیت های مسئولانه شرکت در قبال ذینفعان اقدام می نماید که در این راستا سومین گزارش دوسالانه (مربوط به سالهای 1396-1397) در چارچوب استانداردهای علمی ISO 26000 و در فرمت گزارش دهی GRI ویرایش 2018 ، GRI Standards را تهیه و تدوین نموده است.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری