کد خبر: ۴۵۵۱۵
تاریخ انتشار: ۰۸ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۰

مالیات یک هزینه اجتماعی است

مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که مردم پرداخت می‌کنند تا دولت‌ها بتوانند وظایف مندرج در قانون اساسی را در جهت توسعه اجتماعی و اقتصادی محقق کنند.
مالیات یک هزینه اجتماعی است
به گزارش تجارت امروز؛ در واقع، مردم با پرداخت بخشی از درآمد خود به دولت‌ها در قالب مالیات به دولت اختیار می‌دهند برای اداره‌ی امور کشور، اجرای سیاست‌های مالی، تامین کالاها و خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت، اجرای برنامه های توسعه و عمرانی کشور، از آن استفاده کند.
در این بین، گسترش و تنوع فعالیت‌های اقتصادی، نقش فزاینده‌ی دولت‌ها در گسترش خدمات عمومی و هم چنین گسترش تعهدات دولت‌ها در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، مالیات را به مسئله‌ای مهم و تاثیر گذار برای تمامی دولت‌ها تبدیل کرده است و کارکردهای اصلی ابزار مالیات را به تامین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت، تخصیص مجدد منابع از طریق توسعه‌ی اقتصادی و ثبات اقتصادی تغییر داده است.
مالیات یکی از ابزارهای موثر وکارآمد دولت ها برای نظارت، کنترل وسیاستگذاری در حوزه اقتصادی وفضای کسب وکار کشور است.وضع مالیات بر فعالیت های سوداگرانه و واسطه ای، زمینه ها وفرصت های سودجویی وتوسعه فعالیت های غیر مولد و مخرب برای اقتصاد را سد می کند و می تواند جریان سرمایه را به سمت فعالیت تولیدی ومفید اقتصادی سوق دهد.این مسئله تامین کننده عدالت اجتماعی نیز هست چرا که دیگر عده ای سودجو بدون فعالیت وتلاش صاحب ثروت های باد آورده نمی شوند.
یکی از آثار مهم پرداخت مالیات رفاه اجتماعی است، اگر شاخص های گوناگون مرتبط با رفاه را ساده کنیم به چند مفهوم درآمد سرانه بالا، فرصت های برابرشهروندان، آموزش با کیفیت، سطح بالای سلامت و بهداشت شهروندان، امنیت، سرمایه اجتماعی بالا ومحیط زیست سالم می رسیم.برخی از مفاهیم مذکور به نوعی به مالیات وابسته ومتاثر از آن است، اگر شهروندان درتامین بخشی از منابع موارد مذکور همراهی ومشارکت داشته باشند، پیامد آن رسیدن به سطوح بالای رفاه اجتماعی است.
تحقیقات گوناگونی اثر مثبت مالیات در بهبود رفاه اجتماعی را نشان داده اند. بررسی ها حاکی از آن است وضع متناسب انواع مالیات وافزایش درآمدهای مالیاتی منجر به برقراری عدالت اقتصادی ، اجتماعی وبهبودرفاه عمومی می گردد.برای مثال کشورهای دانمارک،سوئد،بلژیک وفنلاند به ترتیب کشورهای هستند که در آنها میزان درآمد مالیاتی از نظر درصدی که از مجموع تولید ناخالص داخلی کشور تشکیل می دهد بیشترین میزان در دنیاست.بیش از ?? درصداز تولید ناخالص داخلی این کشورها به درآمدهای مالیاتی اختصاص دارد، این کشورها ازسطح رفاهی بالایی برخوردارند زیرا مالیات پرداختی مردم در قالب تسهیلات اجتماعی و رفاهی به مردم دراشکال مختلف بازخورد داده می شود. درآمد سرانه بالا،پرداخت کمک هزینه ماهیانه بلاعوض ویژه کودکان تا ?? سالگی، خدمات درمانی وبهداشتی رایگان، پرداخت بالا و منظم حقوق بیکاری، تحصیل رایگان، سیستم حمل ونقل منظم ودقیق تنها برخی از مزایای اجتماعی و رفاهی حاصل از مالیات پرداختی شهروندان دراین کشورهاست.
امروزه تردید کمی در خصوص اهمیت مالیات و آثار وپیامدهای گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی آن باقی مانده است.اگر در سطوح عینی وعملی نیز مردم آثار وپیامدهای مالیات را در زندگی خود تجربه کنند مالیات به اهداف والا ومتعالی خود رسیده است.
عضویت درکانال تلگرام
نظر شما