کد خبر: ۴۵۵۶۳
تاریخ انتشار: ۱۷ تير ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۰

بیشتر حجم تسهیلات در کشور صرف سرمایه در گردش شده است

آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸ حدود ۵۴ درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری صرف تامین سرمایه در گردش شده و ۳۲.۵ درصد از کل این تسهیلات به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته که بعد از بخش خدمات بیشترین تسهیلات بانکی را دریافت کرده است.
بیشتر حجم تسهیلات در کشور صرف سرمایه در گردش شده است

به گزارش تجارت امروز؛ بر اساس این آمار در سال گذشته ۹۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش‌های مختلف اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات پرداخت شده که نسبت به مبلغ ۷۷۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی این تسهیلات در سال ۱۳۹۷ حدود ۲۶ درصد افزایش داشته است. همچنین بیش از ۵۲۶ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات معادل ۵۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی صرف تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی شده است. همچنین ۶۸.۳ درصد از تسهیلات پرداخت شده به بخش صنعت و معدن به تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته است.

از نیم باقی مانده این تسهیلات نیز نزدیک به ۱۳۳ هزار میلیارد تومان معادل ۱۳.۶ درصد کل تسهیلات به توسعه، حدود ۱۱۲ هزار میلیارد تومان معادل ۱۱.۵ درصد به ایجاد و حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان معادل ۱۱.۳ درصد به خرید کالای شخصی احتصاص یافته است.

تعمیر هم کمترین سهم از این تسهیلات را به خود اختصاص داده، به طوری که در سال گذشته ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافته است.

همچنین در بین بخش‌های مختلف اقتصادی، بخش خدمات بیشترین سهم از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده، به‌طوری‌که ۳۲۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان معادل ۳۳.۷ درصد از کل این تسهیلات در سال گذشته صرف بخش خدمات شده است. همچنین تسهیلات پرداخت شده به این بخش نسبت به سال ۹۷ ۱۳.۶ درصد افزایش‌ یافته است.

افزایش ۵۲ درصدی تسهیلات پرداخت شده به صنعت و معدن

بعد از بخش خدمات، صنعت و معدن با دریافت ۳۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان معادل ۳۲.۵ درصد بیشترین تسهیلات بانکی را دریافت کرده است. با این وجود تسهیلات پرداخت شده به این بخش نسبت به سال  ۱۳۹۷، ۵۱.۸ درصد افزایش‌ یافته است.

سهم بخش‌های بازرگانی، کشاورزی و مسکن و ساختمان نیز به ترتیب ۱۹، ۷.۶ و ۷ درصد از کل تسهیلات بانکی پرداخت شده به بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است. البته پرداخت این تسهیلات در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۷ در بخش بازرگانی و کشاورزی ۶۴.۴ و ۲۷.۲ درصد افزایش یافته، اما در بخش مسکن و ساختمان با کاهش ۳۳.۸ درصدی مواجه شده است.

نظر شما