کد خبر: ۴۵۷۳۷
تعداد بازدید: ۲۱۶
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۰
در اهمیت رفاه و تامین اجتماعی گفته می شود که اینها هدف توسعه نیستند بلکه خود توسعه محسوب می‏شوند. یعنی دولت و جامعه‏ای را می توانیم توسعه یافته بدانیم که سطح حداقل یا متناسب زندگی را از جهات مسکن،آموزش، تغذیه و بهداشت و درمان برای شهروندانش فراهم کرده باشد .
به گزارش تجارت امروز؛ تعاریف، شاخص ها ومعیارهای گوناگون و متفاوتی برای مفهوم رفاه اجتماعی وجود دارد. برخی، رفاه را مترادف با شادکامی و بهره‌مندی یا مطلوبیت و به‌ مثابه خیر و خوشبختی تعریف کرده اند،برخی دیگر آن را مقوله کمی قابل اندازه‌گیری با پول و مرتبط با آمال و آرزوهای فرد تعریف کرده اند.در اهمیت رفاه و تامین اجتماعی گفته می شود که اینها هدف توسعه نیستند بلکه خود توسعه محسوب می‏شوند. یعنی دولت و جامعه‏ای را می توانیم توسعه یافته بدانیم که سطح حداقل یا متناسب زندگی را از جهات مسکن،آموزش، تغذیه و بهداشت و درمان برای شهروندانش فراهم کرده باشد . درکل با در نظر گرفتن ابعاد متنوع زندگی انسان، تعریف رفاه اجتماعی عبارت از مجموعه سازمان‌یافته‌ای از قوانین، مقررات، برنامه‌ها و سیاست‌هایی است که در قالب موسسات رفاهی و نهادهای اجتماعی به منظور پاسخگویی به منظور نیازهای مادی ، معنوی و تامین سعادت انسان ارائه می‌شود تا زمینه رشد، تعالی و خدشکوفایی او را فراهم آورد.گستردگی و تنوع زمینه های متاثر و مرتبط و با رفاه، خواه ناخواه پای متولی که همان دولت ها باشند را به میان می آورد ،هرچند در مورد میزان ونوع مواجهه دولت هابا رفاه اجتماعی تفاوت نظر وجود دارد ،اما در اینکه دولت ها یکی از کارگزاران وکنشگران مرتبط با رفاه در جوامع هستند و در سیاستگذاری، برنامه ریزی واجرای سیاست های رفاه اجتماعی نقش اساسی دارند،تردیدی وجود ندارد.درواقع یکی از مسئولیت های اساسی دولت ها ،تامین رفاه اجتماعی است.برای یک دولت بسیار مهم است که برای کاهش فقر وتعدیل نابرابری ها و تأمین و ترفیع رفاه اجتماعی در جامعه، از چه ابزاری و به چه میزان استفاده کند. چنین مسائلی باعث ظهور و بسط مبحث مالیة عمومی شد که در آن، درآمد و هزینة دولت و چگونگی رفتار دولت با این دو مقوله، محور اساسی بحث را تشکیل می دهد .بر این مبنا، دولت ها با اهداف مختلفی اقدام به وضع مالیات می کنند تا از آن به عنوان منبع عمدة درآمد استفاده کنند و که یکی از اهداف بسیار مهم، اصلاح توزیع درآمد است. اخذ مالیات از شهروندان متناسب با فعالیت اقتصادی شان و بهرمندی شان از منابع کشور، سبب توزیع عادلانه درآمد و امکانات می شود.از طرف دیگر رفاه صرفا مفهومی ذهنی نیست بلکه نیازمند ایجاد،توسعه، نگهداری و جایگزینی زیرساخت ها ومنابع است.امنیت، آموزش، سلامت،محیط‌زیست،اشتغال زایی،عمران شهری و.. که همگی بر رفاه شهروندان تاثیر می‏گذراند نیازمند تامین منابع مالی هستند.

بیشتر بخوانید:تاکنون تحقیقات گوناگونی اثر مثبت مالیات بر بهبود رفاه اجتماعی را نشان دا ده اند. بررسی های حاکی از آن است که اعمال هر نوع مالیات با افزایش در آمدهای مالیاتی دولت منجر به بهبود رفاه می شود. برای مثال کشورهای دانمارک،سوئد،بلژیک وفنلاند به ترتیب کشورهای هستند که در آنها میزان درآمد مالیاتی از نظر درصدی که از مجموع تولید ناخالص داخلی کشور تشکیل می دهدبیشترین میزان در دنیاست.بیش از 40 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها از درآمدهای مالیاتی اختصاص دارد، این کشورها سطح رفاهی بالایی برخوردارند زیرا مالیات پرداختی مردم در قالب تسهیلات اجتماعی ورفاهی به مردم دراشکال مختلف بازخورد داده می شود.پرداخت کمک هزینه ماهیانه بلاعوض ویژه کودکان تا 16 سالگی،خدمات درمانی وبهداشتی رایگان،پرداخت تا 80 درصد حقوق ماهیانه تا 200 روز نخست از بیکاری،تحصیل رایگان، سیستم حمل ونقل منظم وپیشرفته تنها برخی از مزایای اجتماعی ورفاهی حاصل از مالیات پرداختی شهروندان در سوئد است.
در مجموع بر اساس پژوهش های انجام شده کارشناسان عقیده دارند مالیات می تواند زمینه سازتحقق رفاه اجتماعی باشد و دولت را درعمل به مسئولیت هایش در حوزه رفاه اجتماعی یاری رساند. در حال حاضر شیوه‏ای بهتر،پایدار تر وعادلانه تر از مالیات ستانی برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه رفاه اجتماعی وجود ندارد. به اندازه بهرمندی شهروندان از منابع کشور از آنها مالیات ستانده می شود و این مالیات دوباره برای رفاه اجتماعی به زندگی آنها باز می گردد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری