کد خبر: ۴۶۸۴۰
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۰
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به استنکاف رئیس جمهور از اجرای الزامات ۹ گانه برجام گفت: ما خواستار اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس و رسیدگی به تخلف رئیس جمهور در این زمینه هستیم.

به گزارش تجارت امروز : حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به استنکاف رئیس جمهور از اجرای الزامات ۹ گانه اجرای برجام (ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی) و قانون متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، گفت: در تیر ماه هزار و سیصد و نود و چهار برنامه جامع اقدام مشترک» موسوم به برجام بین جمهوری اسلامی ایران و ۵+۱ مورد توافق قرار گرفت و در ادامه و چگونگی فرایند اجرایی آن مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مجلس شورای اسلامی با صدور الزامات و تصویب قانون شروطی برای دولت در جهت اجرای این توافق به شرح زیر مقرر نمودند؛

۱- به استناد بند ۳ قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب ۱۳۹۴.۷.۲۱ مجلس شورای اسلامی « دولت موظف است هر گونه عدم پایبندی طرف متقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم ها با بازگرداندن تحریم های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت ۲ سال ظرفيت غنی سازی کشور به یکصد و نود هزار سو افزایش پاید»

۲-در بند اول الزامات ۹ گانه اجرای برجام، ابلاغی مقام معظم رهبری به تاریخ ۹۴.۷.۲۹، دولت مکلف به تدارک تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف طرف مقابل، از جمله اعلام کتبی رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریم های باشد.

3-معظم له در الزامات موصوف مقرر فرمودند؛

«در سراسر دوره هشت ساله. وضع هر گونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از حمله بهانه‌های تکراری و خودساخته تروریسم و حقوق بشر) توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند ۳ مصوبه مجلس اقدام های لازم را انجام دهد و فعالیت های برجام را متوقف کند.»

بیشتر بخوانید : 

 

وی گفت: صرف نظر از اینکه تعهدات طرف مقابل بنا به اظهارات مراجع رسمی دولتی (آقایان سیف رئیس محترم بانک مرکزی، عراقچی معاون محترم سیاسی وزیر خارجه و رئیس ستاد پیگیری برجام، صالحی رئیس محترم سازمان انرژی هسته ای) هیچگاه در عمل اجرا نشد، بلکه به استناد گزارشات سه ماهه وزارت امور خارجه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در اجرای تبصره یک قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، موارد متعدد نقض برجام، از طرف مقابل بویژه آمریکا صورت گرفته است و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران برابر بند ۲ قانون مذکور و بند دوم الزامات ۹ گانه مقام معظم رهبری مکلف بوده است در جهت احقاق حقوق ملت ایران نسبت به اعمال اقدامات متقابل اقدام کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس اضافه کرد: رئيس جمهور نادان آمریکا در تاریخ ۱۳۹۷.۲.۱۸ برابر با هشتم می 2018 با خروج رسمی از برجام ضمن اعاده تحریم های سابق دستور اجرای محدودیت های جدید علیه ایران را صادر کرد

حاجی تاکید کرد: آنچه واضح و مبرهن است جناب آقای روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در زمان انعقاد و اجرای برجام مرتکب نقض قانون و استنکاف از اجرای قانون به شرح زیر گردیده است:

الف - عدم تدارک تضمین های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف طرفهای مقابل برابر بند اول الزامات اجرای برجام

ب - عدم اجرای بند ۳ قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب ۱۳۹۴.۷.۲۱ مجلس شورای اسلامی.

وی گفت: به همین دلیل در خواست رسیدگی به موارد معئونه به استناد ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی داریم.

طبق ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد و کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده ‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: