کد خبر: ۴۷۱۱۷
تعداد بازدید: ۲۵۷
تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۰
از این پس هر روز راس ساعت 14 آخرین قیمت ارزهای دیجیتال را تقدیم نگاه گرمتان می‌کنیم.
 

 

# ارز دیجیتال قیمت قیمت ریالی حجم بازار معاملات روزانه روزانه هفتگی نمودار هفتگی امکانات  
1 Bitcoin $31,820 ۷۷۴,۸۰۵,۳۱۸تومان 592.2میلیارد دلار 57.11میلیارد دلار -0.62% -9.86% bitcoin-chart
 
 
2 Ethereum $1,312.38 ۳۱,۹۵۶,۴۸۴تومان 150.2میلیارد دلار 39.22میلیارد دلار -1.74% -3.59% ethereum-chart
 
 
3 Tether $1.00 ۲۴,۳۸۷تومان 25.23میلیارد دلار 97.47میلیارد دلار 0.07% 0.14% tether-chart
 
 
4 Polkadot $16.24 ۳۹۵,۴۷۶تومان 14.69میلیارد دلار 2.566میلیارد دلار -5.73% 2.33% polkadot-new-chart
 
 
5 XRP $0.265714 ۶,۴۷۰تومان 12.06میلیارد دلار 2.658میلیارد دلار -0.75% -8.10% xrp-chart
 
 
6 Cardano $0.333152 ۸,۱۱۲تومان 10.37میلیارد دلار 2.406میلیارد دلار -3.18% -7.14% cardano-chart
 
 
7 Chainlink $22.17 ۵۳۹,۹۰۴تومان 8.925میلیارد دلار 3.028میلیارد دلار -4.15% 8.44% chainlink-chart
 
 
8 Litecoin $131.21 ۳,۱۹۵,۰۰۱تومان 8.708میلیارد دلار 5.541میلیارد دلار -3.54% -12.80% litecoin-chart
 
 
9 Bitcoin Cash $415.87 ۱۰,۱۲۶,۵۲۸تومان 7.751میلیارد دلار 5.194میلیارد دلار -2.99% -16.96% bitcoin-cash-chart
 
 
10 Binance Coin $41.38 ۱,۰۰۷,۵۳۱تومان 6.394میلیارد دلار 503.7میلیون دلار 0.48% -1.08% binance-coin-chart
 
 
11 StellarStellar $0.254947 ۶,۲۰۸تومان 5.633میلیارد دلار 634.1میلیون دلار -1.78% -12.82% stellar-chart
 
 
12 USD CoinUSD Coin $1.00 ۲۴,۳۵۱تومان 5.404میلیارد دلار 1.508میلیارد دلار -0.02% 0.02% usd-coin-chart
 
 
13 UniswapUniswap $13.85 ۳۳۷,۲۲۳تومان 3.969میلیارد دلار 5.631میلیارد دلار 12.31% 62.69% uniswap-chart
 
 
14 Wrapped BitcoinWrapped Bitcoin $31,686.70 ۷۷۱,۵۷۱,۰۶۹تومان 3.649میلیارد دلار 205.2میلیون دلار -0.77% -10.23% wrapped-bitcoin-chart
 
 
15 AaveAave $270.33 ۶,۵۸۲,۴۹۳تومان 3.321میلیارد دلار 986.9میلیون دلار 4.60% 39.19% aave-chart
 
 
16 Bitcoin SVBitcoin SV $172.77 ۴,۲۰۶,۸۳۷تومان 3.22میلیارد دلار 732.8میلیون دلار -0.75% -13.53% bitcoin-sv-chart
 
 
17 EOSEOS $2.59 ۶۳,۰۷۶تومان 2.434میلیارد دلار 1.865میلیارد دلار -1.27% -6.08% eos-chart
 
 
18 MoneroMonero $133.30 ۳,۲۴۵,۹۱۸تومان 2.376میلیارد دلار 1.032میلیارد دلار -2.96% -13.41% monero-chart
 
 
19 NEMNEM $0.242836 ۵,۹۱۳تومان 2.186میلیارد دلار 168.1میلیون دلار 7.24% 2.91% nem-chart
 
 
20 THETATHETA $2.14 ۵۲,۰۱۸تومان 2.136میلیارد دلار 226میلیون دلار 0.25% 8.07% theta-chart
 
 
21 TezosTezos $2.79 ۶۷,۹۷۶تومان 2.116میلیارد دلار 331.9میلیون دلار -2.91% -1.74% tezos-chart
 
 
22 TRONTRON $0.028878 ۷۰۳تومان 2.069میلیارد دلار 909.8میلیون دلار -1.91% -5.69% tron-chart
 
 
23 SynthetixSynthetix $16.75 ۴۰۷,۹۵۷تومان 1.924میلیارد دلار 254.3میلیون دلار 6.99% 11.72% synthetix-network-token-chart
 
 
24 VeChainVeChain $0.028308 ۶۸۹تومان 1.821میلیارد دلار 242میلیون دلار -3.90% -7.31% vechain-chart
 
 
25 NeoNeo $22.47 ۵۴۷,۱۴۹تومان 1.585میلیارد دلار 613.1میلیون دلار -3.64% -12.10% neo-chart
 
 
26 DaiDai $1.00 ۲۴,۳۷۱تومان 1.575میلیارد دلار 278میلیون دلار 0.11% 0.04% multi-collateral-dai-chart
 
 
27 Crypto.com CoinCrypto.com Coin $0.068327 ۱,۶۶۴تومان 1.564میلیارد دلار 54.61میلیون دلار -1.64% -19.42% crypto-com-coin-chart
 
 
28 CosmosCosmos $7.35 ۱۷۹,۰۲۳تومان 1.54میلیارد دلار 501.5میلیون دلار -4.67% -18.84% cosmos-chart
 
 
29 MakerMaker $1,392.91 ۳۳,۹۱۷,۲۷۰تومان 1.387میلیارد دلار 145.8میلیون دلار 0.59% 0.67% maker-chart
 
 
30 UNUS SED LEOUNUS SED LEO $1.32 ۳۲,۰۶۱تومان 1.316میلیارد دلار 16.05میلیون دلار 0.13% -1.04% unus-sed-leo-chart
 
 
31 Binance USDBinance USD $1.00 ۲۴,۳۵۷تومان 1.248میلیارد دلار 2.539میلیارد دلار 0.02% 0% binance-usd-chart
 
 
32 CelsiusCelsius $4.90 ۱۱۹,۳۹۳تومان 1.171میلیارد دلار 11.28میلیون دلار -2.48% 5.39% celsius-chart
 
 
33 IOTAIOTA $0.417819 ۱۰,۱۷۴تومان 1.161میلیارد دلار 32.93میلیون دلار -2.05% -9.42% iota-chart
 
 
34 Huobi TokenHuobi Token $5.62 ۱۳۶,۹۵۶تومان 1.097میلیارد دلار 201.9میلیون دلار 0.99% 0.93% huobi-token-chart
 
 
35 DogecoinDogecoin $0.008057 ۱۹۶تومان 1.032میلیارد دلار 149میلیون دلار -3.27% -10.32% dogecoin-chart
 
 
36 CompoundCompound $226.99 ۵,۵۲۷,۳۲۰تومان 1.014میلیارد دلار 273.1میلیون دلار 2.81% 6.71% compound-chart
 
 
37 FilecoinFilecoin $21.89 ۵۳۲,۹۲۶تومان 1.009میلیارد دلار 165.9میلیون دلار -2.08% -2.50% filecoin-chart
 
 
38 SolanaSolana $3.85 ۹۳,۷۶۴تومان 1.008میلیارد دلار 70.5میلیون دلار 1.48% 6.90% solana-chart
 
 
39 DashDash $101.18 ۲,۴۶۳,۶۳۸تومان 1.006میلیارد دلار 730.6میلیون دلار -2.23% -17.14% dash-chart
 
 
40 RevainRevain $0.011661 ۲۸۴تومان 991.9میلیون دلار 7.1میلیون دلار 0.06% -0.91% revain-chart
 
 
41 SushiSwapSushiSwap $7.59 ۱۸۴,۸۹۶تومان 966.1میلیون دلار 957.2میلیون دلار -2.13% 17.75% sushiswap-chart
 
 
42 ZcashZcash $86.36 ۲,۱۰۲,۸۱۱تومان 949.7میلیون دلار 1.002میلیارد دلار -1.33% -13.74% zcash-chart
 
 
43 FTX TokenFTX Token $9.97 ۲۴۲,۶۵۳تومان 940.2میلیون دلار 57.77میلیون دلار 1.16% -2.62% ftx-token-chart
 
 
44 AvalancheAvalanche $11.60 ۲۸۲,۵۳۶تومان 892.7میلیون دلار 111میلیون دلار -2.89% -1.99% avalanche-chart
 
 
45 yearn.financeyearn.finance $28,972.55 ۷۰۵,۴۸۱,۶۶۱تومان 868.3میلیون دلار 367میلیون دلار -2.31% -14.85% yearn-finance-chart
 
 
46 Ethereum ClassicEthereum Classic $7.27 ۱۷۶,۹۹۲تومان 845.4میلیون دلار 739.4میلیون دلار -1.49% -7.39% ethereum-classic-chart
 
 
47 KusamaKusama $96.54 ۲,۳۵۰,۶۹۱تومان 817.7میلیون دلار 88.56میلیون دلار -1.18% -1.76% kusama-chart
 
 
48 ElrondElrond $47.88 ۱,۱۶۵,۸۵۲تومان 802.9میلیون دلار 70.13میلیون دلار -0.92% 28.90% elrond-egld-chart
 
 
49 ZilliqaZilliqa $0.065733 ۱,۶۰۱تومان 715.3میلیون دلار 69.84میلیون دلار -0.27% -9.62% zilliqa-chart
 
 
50 DecredDecred $57.02 ۱,۳۸۸,۳۶۱تومان 714.5میلیون دلار 19.5میلیون دلار -4.37% 4.48% decred-chart
 
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: