کد خبر: ۴۹۳۲۷
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۴
تیتر امروز روزنامه ها به شرح زیر است.
آرمان ملی 
عناوین اخبار روزنامه آرمان ملی در روز دوشنبه ۱۹ مهر
 
آسیا 
عناوین اخبار روزنامه آسیا در روز دوشنبه ۱۹ مهر
 
 
آفتاب یزد 
 
عناوین اخبار روزنامه آفتاب یزد در روز دوشنبه ۱۹ مهر
 
ابتکار 
عناوین اخبار روزنامه ابتکار در روز دوشنبه ۱۹ مهر
اعتماد 

 

عناوین اخبار روزنامه اعتماد در روز دوشنبه ۱۹ مهر
 
اطلاعات
 
عناوین اخبار روزنامه اطلاعات در روز دوشنبه ۱۹ مهر
 
ایران
عناوین اخبار روزنامه ایران در روز دوشنبه ۱۹ مهر
 
 جام جم
 
عناوین اخبار روزنامه جام جم در روز دوشنبه ۱۹ مهر
 
جوان 
عناوین اخبار روزنامه جوان در روز دوشنبه ۱۹ مهر
 
جمهوری اسلامی  
عناوین اخبار روزنامه جمهوری اسلامی در روز دوشنبه ۱۹ مهر
 
خراسان 
عناوین اخبار روزنامه خراسان در روز دوشنبه ۱۹ مهر
دنیای اقتصاد 
 
عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز دوشنبه ۱۹ مهر
 
شرق
 
عناوین اخبار روزنامه شرق در روز دوشنبه ۱۹ مهر
 
شهروند
عناوین اخبار روزنامه شهروند در روز دوشنبه ۱۹ مهر
 
صبح امروز 
 
عناوین اخبار روزنامه صبح امروز در روز دوشنبه ۱۹ مهر
 
کيهان 
 
عناوین اخبار روزنامه کيهان در روز دوشنبه ۱۹ مهر
 
همشهری
عناوین اخبار روزنامه همشهری در روز دوشنبه ۱۹ مهر
 
ابرار ورزشى
عناوین اخبار روزنامه ابرار ورزشى در روز دوشنبه ۱۹ مهر
 
 
ایران ورزشی 
عناوین اخبار روزنامه ایران ورزشی در روز دوشنبه ۱۹ مهر
 
خبر ورزشی
 
عناوین اخبار روزنامه خبر ورزشی در روز دوشنبه ۱۹ مهر
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: