کد خبر: ۴۹۳۹۸
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۶
تیتر امروز روزنامه ها به شرح زیر است.
آرمان ملی
عناوین اخبار روزنامه آرمان ملی در روز پنجشنبه ۲۹ مهر
 
آسیا

عناوین اخبار روزنامه آسیا در روز پنجشنبه ۲۹ مهر

 
آفتاب یزد
عناوین اخبار روزنامه آفتاب یزد در روز پنجشنبه ۲۹ مهر
 
ابتکار  
عناوین اخبار روزنامه ابتکار در روز پنجشنبه ۲۹ مهر
اعتماد 
عناوین اخبار روزنامه اعتماد در روز پنجشنبه ۲۹ مهر
 

 اطلاعات

 
عناوین اخبار روزنامه اطلاعات در روز پنجشنبه ۲۹ مهر
 
ایران 
عناوین اخبار روزنامه ایران در روز پنجشنبه ۲۹ مهر

 جام جم 

عناوین اخبار روزنامه جام جم در روز پنجشنبه ۲۹ مهر
 
جوان
عناوین اخبار روزنامه جوان در روز پنجشنبه ۲۹ مهر
 
جمهوری اسلامی
 
عناوین اخبار روزنامه جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه ۲۹ مهر
 
خراسان
عناوین اخبار روزنامه خراسان در روز پنجشنبه ۲۹ مهر
دنیای اقتصاد 
 
عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز پنجشنبه ۲۹ مهر
شرق 
 
عناوین اخبار روزنامه شرق در روز پنجشنبه ۲۹ مهر
 
شهروند 

عناوین اخبار روزنامه شهروند در روز پنجشنبه ۲۹ مهر

کيهان 
 
عناوین اخبار روزنامه کيهان در روز پنجشنبه ۲۹ مهر
 
همشهری
عناوین اخبار روزنامه همشهری در روز پنجشنبه ۲۹ مهر
 
ابرار ورزشى 
عناوین اخبار روزنامه ابرار ورزشى در روز پنجشنبه ۲۹ مهر
 
ایران ورزشی 
عناوین اخبار روزنامه ایران ورزشی در روز پنجشنبه ۲۹ مهر
 
خبر ورزشی 
 
عناوین اخبار روزنامه خبر ورزشی در روز پنجشنبه ۲۹ مهر
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: