کد خبر: ۴۹۸۱۳
تعداد بازدید: ۵۱۶
تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۶
یادداشت از حسین عبداللهی
تاثیر اشتغال با طلاق از دو جهت قابل بحث است. برخی از زنان پس از استقلال اقتصادی، نه تنها از این فرصت در جهت حفظ وحدت و قوام و اعتلای خانواده‌ها استفاده نکرده، بلکه متاسفانه در پاره‌ای از موارد این استقلال به صورت محرکی برای گسیختن پیوند زناشویی درآمده است و در بسیاری از موارد نیز زنان پس از رخداد طلاق به اشتغال روی آورده‌اند.

به گزارش تجارت امروز، در نتیجه غالبا میان اشتغال زنان و طلاق ارتباط وجود دارد. هر چند این موضوع نیازمند بررسی های دقیق‌تری است، به طوری که به اعتقاد برخی از پژوهشگران، اشتغال زنان در شرایط دشوار و طاقت فرسای زندگی، می‌تواند کمک اقتصادی برای خانواده باشد و از بروز میزان قابل توجه‌ای از مشکلات و نابسامانی‌های خانواده جلوگیری کند.

از سوی دیگر برخی معتقدند که اشتغال و صرف وقت و انرژی زن در راستای انجام وظایف شغلی و استقلال اقتصادی عامل موثری برای درخواست طلاق توسط زنان است که در مجموع این نظریات، نیازمند مطالعات عمیق است.

در فاصله این١٠سال جمعیت مردان و زنان١٠ساله و بیشتر به ترتیب ٣٣١٨٣٤٢ و ٣٥٨٠٩٠٠ نفر افزایش پیدا کرده است این در حالی است که جمعیت مردان بی‌همسر به علت طلاق در این١٠سال ٢٥٩٢٩٧ نفر و برای زنان ٤٦٠٤٩٤ نفر افزایش پیدا کرده است.

در هر دو سرشماری، سهم مردان بی‌همسر به دلیل طلاق از کل جمعیت بی‌همسر به دلیل طلاق ٣٦ درصد و سهم زنان بی‌همسر به دلیل طلاق از کل جمعیت بی‌همسر به دلیل طلاق ٦٤ درصد بوده است و در هر دو سرشماری، همواره سهم زنان بی‌همسر به دلیل طلاق بیشتر بوده است و نسبت جمعیت زنان بدون همسر به دلیل طلاق ١,٨ برابرجمعیت مردان بدون همسر به دلیل طلاق بوده و هر دو نسبت مردان و زنان بدون همسر به دلیل طلاق در سال ٩٥ نسبت به سال ٨٥ ،٢.٤ برابر افزایش پیدا کرده است.

مقایسه مردان و زنان حداقل یکبار ازدواج کرده در سال ٩٥، نشان می‌دهد که مردان و زنان دارای همسر در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری بوده است.

همانند سال ٨٥ بی‌همسر به دلیل فوت در هر دو جنس در مناطق روستایی بیشتر از شهری و بی‌همسر به دلیل طلاق همسر در هر دو جنس در مناطق شهری بیشتر از روستایی بوده‌است.

بررسی سهم زنان مطلقه به تفکیک سن در سال ٩٥، نشان می‌دهد که گروه سنی ٣٤‏-٣٠ با ١٨درصد بیشترین سهم جمعیت زنان بی همسر به علت طلاق را دارا است.

در مناطق شهری و روستایی کشور هم بیشترین سهم زنان مطلقه مربوط به گروه سنی ٣٤‏-٣٠ ساله است.

در سال ١٣٩٥ هم‌مانند سال ١٣٨٥ بیش از ٥٠ درصد زنان مطلقه در گروه سنی ٣٩‏-٣٥ ساله و کمتر از آن قرار دارند.

در سال ٨٥ ، از کل جمعیت زنان ١٠ساله و بیشتر ٢٥٢٢٨٨ نفر زنان بی‌همسر به دلیل طلاق است که ٣٣درصد فعال، ٦٦,٣ درصد غیرفعال و ٠.٧ درصد وضع فعالیت خود را اظهار نکرده‌اند.

همچنین در سال ١٣٩٥، از کل جمعیت زنان١٠ساله و بیشتر کشور ٧١٢٧٨٢ نفر زنان بی‌همسر به دلیل طلاق است که ٣٣,٤ درصد فعال،  ٦٦.٥ درصد غیرفعال و٠.١ درصد وضع فعالیت خود رااظهار نکرده‌اند.

مقایسه زنان بی‌همسر به دلیل طلاق از نظر وضع فعالیت در سال ٩٥ نسبت به ٨٥ نشان دهنده کاهش ١,٦ درصدی زنان مطلقه شاغل و افزایش ١.٩ درصدی زنان بیکار است.

در بین جمعیت غیرفعال، درصد زنان مطلقه محصل با ١.١درصد و خانه دار ١٣.٢ درصد افزایش نسبت به سال ١٣٨٥ همراه بوده است.و همچنین زنان مطلقه دارای درآمد بدون کار ١٠ درصد کاهش داشته است.

در مناطق شهری در هردو سرشماری، بیشترین نسبت زنان مطلقه در جمعیت فعال مربوط به زنان مطلقه شاغل بوده هرچند که نسبت به سال ١٣٨٥، ٣ درصد کاهش پیدا کرده است.

در جمعیت غیرفعال، زنان مطلقه خانه‌دار درصدی بالایی را به خود اختصاص داده است این رقم در سال ٩٥، حدوداً با  ١٣ درصد افزایش همراه بوده است.

در سال ٨٥ از کل زنان ١٠ ساله و بیشتر بی‌همسر به دلیل طلاق در مناطق روستایی کشور، ٢٢درصد فعال ٧٧درصد غیرفعال بوده‌اند. این ارقام در سال ١٣٩٥، به ترتیب  ٢٣ و ٧٦ درصد است.

بررسی ازدواج و طلاق ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور در سال های ٨٥ تا ٩٥ نشان می‌دهد تعدادازدواج‌های ثبت شده از سال ٩٠ تا ٩٤ روند نزولی و در سال ٩٥ مجددا روند افزایشی داشته ‌است. این درحالی است که تعداد طلاق‌های ثبت شده با شیبی ملایم روند افزایشی داشته ‌است.

این گزارش توسط گروه آمارهای اجتماعی خانوار دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران تهیه شده است.

۱۷۲ دختر زیر ۱۴ سال مطلقه هستند!

ازدواج دختران۱۰ تا ۱۴ سال و طلاقشان را چه کسی باور می‌کند ؟

بر اساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران ۹۷۵۳ دختر ۱۰ تا ۱۴ سال در بهار امسال ازدواج‌ کرده‌اند. این در حالی است که آمار تنها مربوط به ازدواج‌های ثبت رسمی شده در سازمان ثبت‌احوال کشور است. کارشناسان معتقدند آمار ازدواج‌هایی که ثبت‌نشده؛ حداقل برابر با همین عدد است و حداکثر تا دو برابر آن است.

ازدواج قبل بلوغ ظلم است. باوجود قانون‌های بازدارنده هنوز این ازدواج‌ها ادامه دارد؛ این نشان از عدم فرهنگ‌سازی در زمینه این اتفاق دارد. متأسفانه کودکان مورد معامله و اجحاف قرار می‌گیرند.

عمق یک فاجعه اجتماعی

مطابق با آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، در بهار ۱۴۰۰ تولد ۲۹۳ کودک از مادران کمتر از ۱۵ سال و یک کودک از پدر کمتر از ۱۵ سال نیز به ثبت رسیده است.

در 6 ‌ماه امسال ۷۴۷ ولادت برای مادرانی که زمان ثبت تولد فرزند خود ۱۰ تا ۱۴ سال سن داشته‌اند به ثبت رسیده که از این تعداد ۲ ولادت به مادران ۱۰ ساله، ۷ ولادت به مادران ۱۱ ساله، ۲۰ ولادت به مادران ۱۲ ساله، ۱۲۰ ولادت به مادران ۱۳ ساله و ۵۹۸ ولادت به مادران ۱۴ ساله معطوف می‌شود.

آمار مذکور درباره شمار ولادت‌های ثبت‌شده از مادران زیر ۱۵ سال در 6 ‌ماه امسال، بیانگر این است که در تمام استان‌های کشور به‌جز سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، گلستان، کرمان، آذربایجان شرقی، هرمزگان، آذربایجان غربی، مازندران، اصفهان، همدان و سمنان، سن مادران در زمان تولد کودک در این بازه زمانی ۱۳ و ۱۴ سال بوده است.

آمارها نشان می‌دهد ۱۷۲ دختر۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ طلاق گرفته‌اند.

عرف و رسوم محلی، درگیر شدن کودک در روابط با جنس مخالف توأم با تعصب خانواده، سرپوش گذاشتن بر روابط خارج از نکاح با فرد خاص، انگیزه‌های مذهبی مانند جلوگیری از افتادن در ورطه گناه، مسائل فرهنگی مانند ترس از دست دادن موقعیت خوب ازدواج یا بدون همسر ماندن طفل، عدم امکان تأمین هزینه‌های فرزند، فقر خانواده و دریافت وجه در ما به ازای به ازدواج درآوردن دختر، بیسوادی یا اختلالات روانی والدین،ناتنی بودن یکی از والدین، بی‌سرپرست یا بد سرپرست بودن طفل، دخالت آشنایان خصوصاً برادر یا دیگر بستگان ذکور کودک از عمده عواملی هستند که می‌تواند در بروز پدیده کودک همسری نقش داشته باشند.

انتهای خبر//ح.ع

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: