وی  با اشاره به این که ایران باید در رویه های خودش در این مدتی که گذشته یعنی در فاصله روی کار آمدن دولت جدید تا کنون، تجدید نظر می‌کرد، معتقد است که ایران تا چندی پیش طلبکار کشورهای امضا کننده برجام بوده ولی الان به یک بدهکار تبدیل شده است و این هم ناشی از سخنان بی مبنای برخی در داخل است که گفتند باید از برجام خارج شویم و توافق را قبول نداریم. 

این استاد دانشگاه تصریح کرد: برخی موضع گیری های داخلی و تاخیر در ادامه مذاکرات برای بازگشت آمریکا به برجام به جایی رسید که در جامعه جهانی اعلام شد که ایران از تعهدات خودش طفره می رود، درحالی که ایران از ۲۰۲۰ آرام آرام تعهداتش را کاهش داد آن هم با اطلاع به طرفین برجام و به منظور ترغیب سایر اعضا که آمریکا را تحت فشار قرار دهند که به توافق برگردد. متاسفانه وقتی بایدن به قدرت رسید در این موقع ایران به جای فشار به اروپا، صحبت از عدم پایبندی به برجام و خروج از آن کرد و به جای اینکه فشارها متوجه بایدن شود، متوجه ایران شد. 

ذاکریان گفت: ایران از امتیازات برجام بهره ای نبرد در حالی که تعهدات هسته ای خود را اجرا کرد. اکنون ایران باید برای لغو تحریم ها وارد مذاکره شود تا از امتیازات آن منتفع شود. 

وی اعلام کرد: دلیلی برای عدم همکاری با آژانس نداریم چون همکاری ها بر اساس پادمان و در نهایت در چارچوب توافق برجام یا توافق ۲۰۱۵ است. ایران چیزی برای پنهان کردن نداشته و ندارد. 

وی ادامه داد: اگر قرارداد ۲۰۱۵ به تایید ۱+۵ و ایران رسید ایران می داند چه تعهداتی را در برجام دارد و در قالب همان باید همگی طرف‌ها متعهد باشند. نباید این گونه باشد که تعهدات صرفا توسط ایران اجرا شود و ایران متضرر باشد.
انتهای خبر//ح.ع