کد خبر: ۵۲۱۱۱
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۲

استادیوم های قطر ۲۰۲۲

استادیوم های جام جهانی قطر ۲۰۲۲ را می توانید در این گزارش ببینید .

به گزارش تجارت امروز؛ بر اساس گزارش‌ها تعداد تیم‌های جام جهانی قطر ۳۲ تیم است و ۶۵ مسابقه برگزار می‌شود. بازی افتتاحیه در ورزشگاه آل بیت و بازی فینال در ورزشگاه لوسیل است.

ورزشگاه لوسیل | ظرفیت: ۸۰۰۰۰ صندلی | افتتاحیه: ۲۰۲۲

استادیوم های قطر ۲۰۲۲
مسابقات:
۵ برابر مسابقات گروهی
۱x دور ۱۶،
۱ برابر یک چهارم نهایی
۱ برابر نیمه نهایی
نهایی


ورزشگاه البیت | ظرفیت: ۶۰۰۰۰ صندلی | افتتاحیه: ۲۰۲۱

استادیوم های قطر ۲۰۲۲
مسابقات:
۵ برابر مسابقات گروهی (از جمله بازی افتتاحیه)
۱x دور ۱۶،
۱ برابر یک چهارم نهایی
۱ برابر نیمه نهایی

ورزشگاه الجنوب | ظرفیت: ۴۰۰۰۰ صندلی | افتتاحیه: ۲۰۱۹
استادیوم های قطر ۲۰۲۲
مسابقات:
۵ برابر مسابقات گروهی
۱x دور ۱۶

ورزشگاه احمد بن علی | ظرفیت: ۴۰۰۰۰ صندلی | افتتاحیه: ۲۰۲۰
استادیوم های قطر ۲۰۲۲
مسابقات:
۵ برابر مسابقات گروهی
۱x دور ۱۶

ورزشگاه بین المللی خلیفه | ظرفیت: ۴۰۰۰۰ صندلی | افتتاحیه: ۱۹۷۶
استادیوم های قطر ۲۰۲۲
مسابقات:
۵ برابر مسابقات گروهی
۱x دور ۱۶
مسابقه برای مقام سوم

ورزشگاه شهر آموزش و پرورش | ظرفیت: ۴۰۰۰۰ صندلی | افتتاحیه: ۲۰۲۰
استادیوم های قطر ۲۰۲۲
مسابقات:
۵ برابر مسابقات گروهی
۱x دور ۱۶،
۱ برابر یک چهارم نهایی

ورزشگاه ۹۷۴ | ظرفیت: ۴۰۰۰۰ صندلی | افتتاحیه: ۲۰۲۱
استادیوم های قطر ۲۰۲۲
مسابقات:
۵ برابر مسابقات گروهی
۱x دور ۱۶

ورزشگاه الثومه | ظرفیت: ۴۰۰۰۰ صندلی | افتتاحیه: ۲۰۲۱
استادیوم های قطر ۲۰۲۲
مسابقات:
۵ برابر مسابقات گروهی
۱x دور ۱۶،
۱ برابر یک چهارم نهایی

انتهای مطلب

نظر شما