کد خبر: ۵۲۶۳۳
تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ۱۴:۳۲

بررسی ریز جزئیات طرح لایحه بودجه در مجلس

سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی : دولت طبق قانون مکلف بود که بر مبنای قوانین تصویب‌شده بیاید و بودجه را تنظیم کند و بگوید مبتنی بر قوانین تصویب‌شده،درآمد و هزینه‌های دولت به چه میزان است.

به گزارش تجارت امروز؛ محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بنا بر پیشنهاد گروه آئین‌نامه داخلی مجلس که در بخش بررسی بودجه به تصویب رسانده، ارقام و جداول هم در صحن علنی بررسی و تصویب می‌شوند.محمدمهدی مفتح در تشریح پیشنهاد «تغییر نحوه بررسی لایحه بودجه در مجلس» گفت: ما اشکالاتی در بخش تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس درزمینهٔ بررسی بودجه داشتیم و آن اشکال بر این اساس بود که در زمان بررسی بودجه ما هیچ حکمی را مورد رسیدگی قرار ندهیم و تنها اعداد و ارقام مدنظر قرار گیرد.وی بیان کرد:این در حالی است که دولت طبق قانون مکلف بود که بر مبنای قوانین تصویب‌شده بیاید و بودجه را تنظیم کند و بگوید مبتنی بر قوانین تصویب‌شده، درآمد و هزینه‌های دولت به چه میزان است.قالیباف: هیچ حقی از نمایندگان ضایع نخواهد شد

دیوان محاسبات در تفریق بودجه حتماً انحراف از بودجه را گزارش دهد

این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد:اما بنده پیشنهاد دادم در زمان رسیدگی به بودجه دولت، تنها اعداد و ارقام درآمد و هزینه‌ها موردبررسی قرار گیرد و هیچ حکمی در آن وجود نداشته باشد.این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هیئت‌رئیسه مجلس این موضوع را به کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس ارائه و جلساتی متعددی در این کمیسیون پیرامون این مسئله برگزار شد. در ادامه این پیشنهاد به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شد و در جلسات متعدد، مورد بررسی‌های کاملی قرار گرفت.وی تأکید کرد: آنچه را که کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس تصویب کرده و در حال حاضر در دستور کار هیئت‌رئیسه قرار دارد این است که لایحه بودجه دولت دو قسمت شود.این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد:بر این اساس در بخش اول، دولت می‌تواند در اول آذرماه احکامی را که برای بودجه سالیانه نیاز دارد را به مجلس ارائه دهد و مجلس در ادامگان را تصویب کند.

وی تصریح کرد: و در بخش دوم نیز لایحه ارقام را در بهمن‌ماه به مجلس ارائه دهد. ازاین‌رو لایحه بودجه دولت دوتکه خواهد شد؛ یک‌تکه به‌مانند تبصره‌هایی که اول آذرماه به مجلس ارائه می‌شود و بعد ارقامی که در اول بهمن به مجلس ارائه خواهد شد.سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس پیشنهادی که کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس در این بخش به تصویب رسانده، ارقام و جداول هم در صحن علنی تصویب خواهد شد.این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر این پیشنهاد در کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس تصویب‌شده و فرصت ده‌روزه ارائه پیشنهادات نمایندگان نسبت به آن سپری‌شده است.وی تأکید کرد: همچنین ما ۶۷ امضا از نمایندگان جمع‌آوری کردیم که طبق ماده ۵۰ آئین‌نامه داخلی، این موضوع خارج از نوبت در مجلس موردبررسی قرار گیرد.مفتح بیان کرد: اگر این پیشنهاد در مجلس به تصویب برسد دولت مکلف می‌شود تا لایحه بودجه را در دو قسمت به صحن علنی مجلس ارائه دهد؛ یعنی بخش اول را در آذر – شامل احکام و تبصره‌ها - و بخش دوم که مربوط به ارقام و جداول است را در بهمن‌ماه به مجلس ارائه دهد.سخنگوی گروه برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی گفت: فرق این مسئله در این است که ما جداول را در مجلس بررسی خواهیم کرد. به دنبال این هستیم که این تغییرات به بودجه سال ۱۴۰۲ برسد.پایان مطلب

نظر شما