آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۶۱ درصدی، از ۱,۴۹۷,۲۰۰ (یک میلیون و 497 هزار و 200) تومان به ۱,۵۰۶,۴۰۰ (یک میلیون و 506 هزار و 400) تومان رسید.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر
۱,۵۰۶,۴۰۰ ۹,۲۰۰ ۰.۶۱
۱,۴۹۷,۲۰۰ ۱۱,۳۰۰ ۰.۷۵
۱,۴۸۵,۹۰۰ -۲۸,۸۰۰ -۱.۹۴

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۵۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۵۲۲,۰۰۰ (شش میلیون و 522 هزار) تومان معامله شد.

 
 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۳۱,۸۸۰ (31 هزار و 880 ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۲.۶۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۸۸۰ ۸۵۶ ۲.۶۸ 11:40
۳۱,۰۲۴ ۴۲۴ ۱.۳۶ روز قبل
۳۰,۶۰۰ ۱۰۰ ۰.۳۲ ۳ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۱.۰۱ درصدی، از ۳۶,۳۰۲ (36 هزار و 302 ) تومان به ۳۵,۹۴۱ (35 هزار و 941 ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۵,۹۴۱ -۳۶۱ -۱.۰۱ 11:20
۳۶,۳۰۲ ۱۷۵ ۰.۴۸ روز قبل
۳۶,۱۲۷ -۳۲۲ -۰.۹ ۳ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

 
پوند امروز با کاهش ۱.۰۱ درصدی، از ۴۱,۸۱۴ (41 هزار و 814) تومان به ۴۱,۳۹۸ (41 هزار و 398 ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۱,۳۹۸ -۴۱۶ -۱.۰۱ 11:20
۴۱,۸۱۴ ۴۰۲ ۰.۹۶ روز قبل
۴۱,۴۱۲ -۱۹۶ -۰.۴۸ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۵۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۹,۶۹۰ (9 هزار و 690 ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۱,۹۱۰ (یک هزار و 110 ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا نسبت به روز قبل ، ۲۵,۹۹۵ (بیست و پنج هزار و نهصد و نود و پنج ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 16,351,000 (16 میلیون و 351 هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.59 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۶,۳۵۱,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۰.۵۹ 11:40
۱۶,۲۵۳,۰۰۰ -۲۸,۰۰۰ -۰.۱۸ روز قبل
۱۶,۲۸۱,۰۰۰ -۱۲۲,۰۰۰ -۰.۷۵ ۳ روز پیش

 

 
 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۸,۸۵۰,۰۰۰ (هشت میلیون و 850 هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۸۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ 11:41
۸,۸۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۵۷ روز قبل
۸,۹۰۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۳۴ ۳ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۵,۸۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و 850 هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۳۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و 350 هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد