کد خبر: ۵۳۳۵۲
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۴

قیمت صبحگاهی دلار 22 آذر 1401

قیمت دلار مانند سایر بازارهای مالی در روزهای قبل صعودی بود و دلار در بازار آزاد آرام آرام رقم های جدیدی ثبت می کند.

به گزارش تجارت امروز قیمت دلار و سایر ارزها در بازارها امروز سه شنبه 22 آذر 1401 به شرح زیر است: 

 
جدول قیمت دلار در بازارهای مختلف
عنوان قیمت  
دلار در بازار آزاد 37,050.00 تومان  
دلار در صرافی ملی 33,567.00 تومان  
دلار در بازار متشکل 36,000.00 تومان  
دلار در سامانه سنا 33,567.00 تومان  
دلار کانادا 27,120.00 تومان  

قیمت دلار در بازار آزاد

روز قبل دلار در بازار آزاد مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار در بازار آزاد که ۲ روز پیش تا ۳۶,۴۵۰ (سی و شش هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱ مصادف با ۱۳ دسامبر ۲۰۲۲ - با رشد ۱.۶۱ درصدی به ۳۷,۰۵۰ (سی و هفت هزار و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر
۳۷,۰۵۰ ۶۰۰ ۱.۶۱
۳۶,۴۵۰ ۳۵۰ ۰.۹۶
۳۶,۱۰۰ ۳۰ ۰.۰۸
 

قیمت دلار در صرافی ملی

۱۰ روز پیش دلار در صرافی ملی مانند ۱۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار در صرافی ملی که ۱۲ روز پیش تا ۳۳,۴۶۶ (سی و سه هزار و چهارصد و شصت و شش ) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱ مصادف با ۱۳ دسامبر ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۳ درصدی به ۳۳,۵۶۷ (سی و سه هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در صرافی ملی
قیمت (تومان) مقدار تغییر
۳۳,۵۶۷ ۱۰۱
۳۳,۴۶۶ ۶۵۳
۳۲,۸۱۳ ۳۵۲

قیمت دلار در بازار متشکل

روز قبل دلار در بازار متشکل برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که دلار در بازار متشکل که ۲ روز پیش تا ۳۴,۷۹۵ (سی و چهار هزار و هفتصد و نود و پنج ) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱ مصادف با ۱۳ دسامبر ۲۰۲۲ - با رشد ۳.۳۴ درصدی به ۳۶,۰۰۰ (سی و شش هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۶,۰۰۰ ۱,۲۰۵ ۳.۳۴ روز قبل
۳۴,۷۹۵ -۵.۰۰ -۰.۰۲ ۲ روز پیش
۳۴,۸۰۰ ۳۰۰ ۰.۸۶ ۳ روز پیش

قیمت دلار در سامانه سنا

۱۰ روز پیش دلار در سامانه سنا مانند ۱۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار در سامانه سنا که ۱۲ روز پیش تا ۳۳,۴۶۶ (سی و سه هزار و چهارصد و شصت و شش ) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱ مصادف با ۱۳ دسامبر ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۳ درصدی به ۳۳,۵۶۷ (سی و سه هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در سامانه سنا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر
۳۳,۵۶۷ ۱۰۱ ۰.۳
۳۳,۴۶۶ ۶۵۳ ۱.۹۵
۳۲,۸۱۳ ۳۵۲ ۱.۰۷

قیمت دلار کانادا

روز قبل دلار کانادا مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار کانادا که ۲ روز پیش تا ۲۶,۶۹۹ (بیست و شش هزار و ششصد و نود و نه ) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱ مصادف با ۱۳ دسامبر ۲۰۲۲ - با رشد ۱.۵۵ درصدی به ۲۷,۱۲۰ (بیست و هفت هزار و یکصد و بیست ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار کانادا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر
۲۷,۱۲۰ ۴۲۱ ۱.۵۵
۲۶,۶۹۹ ۲۵۶ ۰.۹۵
۲۶,۴۴۳ ۱۴۳ ۰.۵۴

ا

عضویت درکانال تلگرام
نظر شما