کد خبر: ۵۴۰۰۱
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۸:۴۷

کدام محصولات در بازار سرمایه عرضه خواهند شد؟

لیست محصولاتی که در بورس کالا عرضه می شوند به شرح زیر می باشد.
کدام محصولات در بازار سرمایه عرضه خواهند شد؟
 

به گزارش تجارت امروز؛ لیست محصولاتی که در بازار سرمایه عرضه خواهند شد طبق جدول زیر می باشد.

تالار پتروشیمی نیز میزبان عرضه پلی استایرن انبساطی R۳۱۰، اوره گرانول، آرگون، سولفات سدیم، دوده صنعتی گرید N۲۳۴، پلی پروپیلن فیلم RP۱۲۰Ls و تری اتانول آمین است.

امروز یکشنبه، شانزدهم بهمن‌ماه ۱۴۰۱ تالار فرآورده‌های نفتی میزبان عرضه اسلاک واکس سنگین پترولاتوم، اسلاک واکس سنگین ۴۰ و پارافین واکس سنگین ۵% است.

در تالار صنعتی تیرآهن بال پهن ۲۲، میلگرد کلاف ۵.۵، شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) RST۳۴-۲، آهن اسفنجی، سبد میلگرد ساده صنعتی، آهن اسفنجی بریکت و گندله سنگ آهن عرضه می‌شود و تالار سیمان میزبان عرضه سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰، سیمان تیپ ۴۲۵-۱، سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ و سیمان تیپ ۵۲۵-۱/ کیسه ۵۰ است.

در تالار حراج باز امروز کنسانتره سنگ آهن، سنگ آهن کلوخه و سنگ آهن دانه بندی عرضه می‌شود. تالار پتروشیمی نیز میزبان عرضه پلی استایرن انبساطی R۳۱۰، اوره گرانول، آرگون، سولفات سدیم، دوده صنعتی گرید N۲۳۴، پلی پروپیلن فیلم RP۱۲۰Ls و تری اتانول آمین است.

تاریخ عرضه نام کالا تالار
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ اسلاک واکس سنگین پترولاتوم تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ اسلاک واکس سنگین ۴۰ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ پارافین واکس سنگین ۵% تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ تیرآهن بال پهن ۲۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ تیرآهن بال پهن طول کوتاه ۲۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ میلگرد کلاف ۵.۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ میلگرد کلاف ۶.۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) RST۳۴-۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ آهن اسفنجی تالار صنعتی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ تیرآهن ۲۰و۲۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ تیرآهن ۲۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ تیرآهن ۲۴و۲۷ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ تیرآهن ۳۰ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ تیرآهن بال پهن ۱۴ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ تیرآهن طول کوتاه ۲۷,۲۴ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ تیرآهن بال پهن ۱۶ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) st۶۰-۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)SG۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)A۵۷۲Gr۵۰ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) SWRY تالار صنعتی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ سبد میلگرد ساده صنعتی تالار صنعتی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)CK۴۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) CK۶۰ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ آهن اسفنجی بریکت تالار صنعتی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ گندله سنگ آهن تالار صنعتی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۱SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ شمش بلوم طول کوتاه (۱۵۰*۱۵۰)۱SP تالار صنعتی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۷۰CR۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ورق گالوانیزه خودرو تالار صنعتی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ تیرآهن طول کوتاه ۳۰ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۲۵ تالار سیمان
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ سیمان تیپ ۳۲۵-۱ تالار سیمان
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ سیمان تیپ ۵۲۵-۱ تالار سیمان
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ سیمان تیپ ۵۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ کنسانتره سنگ آهن تالار حراج باز
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ سنگ آهن کلوخه تالار حراج باز
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ سنگ آهن دانه بندی تالار حراج باز
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ پلی استایرن انبساطی R۳۱۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ پلی استایرن انبساطی نسوز F۳۰۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ پلی استایرن انبساطی R۲۰۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ اوره گرانول تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ اوره پریل تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ آرگون تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ پلی استایرن انبساطی نسوز F۱۰۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ پلی استایرن انبساطی نسوز F۲۰۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ سولفات سدیم تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ دوده صنعتی گرید N۳۲۶ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ دوده صنعتی گرید N۳۳۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ دوده صنعتی گرید N۳۳۹ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ دوده صنعتی گرید N۲۲۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ دوده صنعتی گرید N۵۵۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ دوده صنعتی گرید N۲۳۴ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ دوده صنعتی گرید N۶۶۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ پلی پروپیلن فیلم RP۱۲۰Ls تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG۸۲۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ اسید ترفتالیک تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ پلی استایرن معمولی MP۰۸ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ کود مایع ازته تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ اسید نیتریک تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ منو اتانول آمین تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ تری اتانول آمین تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ تری اتیلن گلایکول تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ انیدرید فتالیک تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ سود کاستیک تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B۰۲ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۶۲N۰۷ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ آمونیاک (مایع) تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ آمونیاک (گاز) تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ دوده صنعتی گرید N۳۷۵ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ پلی پروپیلن فیلم RG۳۴۲۰L تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ پلی استایرن معمولی ۱۰۲۸ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E۱X۷۵LC تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ نخ پلی استر ۲۵۰D۴۸FA تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ نخ پلی استر ۲۵۰D۴۸FB تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ پلی استایرن معمولی ۲۴N تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ پلی کربنات W۱ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات فوم سرد (KMT-۱۰) تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ اپوکسی رزین مایع ۰۶EXC تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ اپوکسی رزین جامد E۰۱۱P تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات گرید صندلی خودرو تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ پلی کربنات ۰۴۰۷UR تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ آلیاژ پلی کربنات ABS تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ آلیاژ پلی کربنات LED تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ پلی کربنات ۱۰۱۲UR تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ نخ پلی استر ۱۶۰D۴۸FA تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ نخ پلی استر ۱۶۰D۴۸FB تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ نخ پلی استر ۵۰۰D۹۶FA تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ نخ پلی استر گرید D تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ نخ پلی استر ۲۵۰D۴۸FC تالار پتروشیمی
 
انتهای مطلب/م.ع
نظر شما