کد خبر: ۵۴۷۴۱
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۸

کاهش نرخ بیکاری همزمان با افزایش نرخ بیکاری!

در سال 1400 نرخ بیکاری نسبت به سال 1401 از ۸.۹ درصد به ۸.۲ درصد کاهش یافت و در همین مدت نیز نرخ مشارکت اقتصادی کمی افزایش را تجربه کرد.

کاهش نرخ بیکاری همزمان با افزایش نرخ بیکاری!

به گزارش تجارت امروز؛ بر اساس آخرین آمار منتشر شده از بازار کار؛ کل جمعیت شاغل ایران در پاییز سال گذشته ۲۴ میلیون و ۷۰ هزار نفر برآورد شده، بر این اساس نرخ اشتغال در اقتصاد ایران ۳۷.۷ درصد است. به بیان دیگر در کشور از هر ده نفری که در سن کار (۱۵ ساله و بیشتر) قرار دارند، حدود چهار نفر دارای شغل هستند. همچنین نرخ بیکاری از ۸.۹ درصد در پاییز سال ۱۴۰۰ به ۸.۲ درصد در پاییز ۱۴۰۱ رسیده، در همین بازه نیز نرخ مشارکت اقتصادی کمی افزایش را تجربه کرده است. کاهش نرخ بیکاری همزمان با افزایش نرخ بیکاری به معنی بهبود نسبی وضعیت بازار کار است.

با توجه به شرایط اقتصادی، وضعیت رکود و رونق در تمام بخش‌های اقتصادی با هم یکسان نیست. به عنوان مثال چنانچه کشور دچار خشکسالی شود به طبع بخش کشاورزی دچار رکود شده و کسانی که در این بخش شاغل بوده یا بیکار شده و یا به بخش‌های دیگر مهاجرت کاری می‌کنند، در نتیجه شاهد کاهش سهم بخش کشاورزی از تعداد شاغلین خواهیم بود.

سهم بخش صنعت از تعداد شاغلین کل در پاییز سال گذشته ۳۴.۶ درصد برآورد شده، به بیان دیگر از هر سه ایرانی شاغل، یک نفر در بخش صنعت مشغول است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم بخش صنعت از جمعیت شاغل کشور در سال ۹۰ در حدود ۳۴ درصد بوده، بر همین اساس سهم این بخش از بازار کار تقریبا در یک دهه گذشته ثابت بوده است.

سهم بخش خدمات به عنوان بزرگ‌ترین بخش اقتصاد کشور از تعداد شاغلین کل در پاییز سال گذشته بالغ بر ۵۱ درصد برآورد شده است. این سهم در سال ۹۰ حدود ۴۸ درصد به ثبت رسیده است. در آن سهم بخش کشاورزی از ۱۷.۵ درصد در سال ۹۰ به ۱۴.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده کاهش سهم بخش کشاورزی از تعداد شاغلین کل در دو سال گذشته رخ داده، در دو سال گذشته که خشکسالی گریبان گیر کشور بوده، رشد اقتصادی بخش کشاورزی برای هفت فصل متوالی منفی به ثبت رسیده است. این رکود بخش کشاورزی نیز موجب گشته تا سهم این بخش از جمعیت شاغل کاهش یابد.

چنانچه دو سال اخیر را در نظر نگریم، به طور کلی می‌توان اظهار داشت که سهم بخش‌ها از تعداد شاغلین کل در اقتصاد ایران از ثبات نسبی برخوردار بوده است. به عبارت دیگر سهم هر بخش از بازار کار در ایران از یک نرخ طبیعی برخوردار بوده و تنها تحت تاثیر شوک هاست که تغییر خواهد کرد.

کاهش نرخ بیکاری همزمان با افزایش نرخ بیکاری!

انتهای مطلب/ی.ن

 

عضویت درکانال تلگرام
نظر شما