کد خبر: ۵۴۸۷۹
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۹

جزئیات و جدول محصولات عرضه شده در بورس کالا

جدول محصولات عرضه شده در بازار بورس به شرح زیر می باشد.
جزئیات و جدول محصولات عرضه شده در بورس کالا

به گزارش تجارت امروز؛ محصولات عرضه شده دربازار بورس روز سه‌شنبه بیست‌ودوم فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد.

تالار فرآورده‌های نفتی میزبان عرضه انواع قیر و تالار صنعتی میزبان انواع نبشی، میلگرد، ناودانی، تیرآهن، ورق گالوانیزه، خاک روی، ورق گرم، مس مفتول، بیلت مسی، اسلب مسی و ورق قلع اندود است.

در تالار حراج باز دی اتیل هگزانول، منومر وینیل استات، وکیوم باتوم، سولفور مولیبدن، تولوئن دی ایزو سیانات، متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص و استایرن منومر عرضه می‌شود.

تالار پتروشیمی نیز میزبان اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی، انواع پلی اتیلن، نرمال بوتانول، بنزن و دی اتیلن گلایکول است.

تاریخ عرضه نام کالا تالار
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ قیر PG7010 تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ قیر ۸۵۱۰۰ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ قیر ۶۰۷۰ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ قیر PG6416 تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ قیر PG6422 تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ تیرآهن ۱۴ تا ۱۸ تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ نبشی ۶ تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ میلگرد ۲۲ و ۲۵ تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ ناودانی ۱۰ تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ تیرآهن ۱۴و۱۶ تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ میلگرد 12-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ میلگرد 14,16-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ نبشی ۴ تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ میلگرد ۱۸ و ۲۰ - A3 تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ ورق گالوانیزه G تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ خاک روی تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ میلگرد ۱۰ و ۱۲ - A3 تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ تیرآهن ۱۴ و ۱۸ تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ تیرآهن ۱۴ تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ تیرآهن ۱۲ تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ میلگرد ۲۰ تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ میلگرد ۱۴، ۱۸ و 20 -A3 تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ مس مفتول تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ سیم و مفتول مسی تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ میلگرد ۲۲ تا 32-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ میلگرد ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ بیلت مسی تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ اسلب مسی تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ نبشی ۳ تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ میلگرد طول کوتاه ۱۸ و ۲۰ - A3 تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ میلگرد طول کوتاه ۲۲ و ۲۵ تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ ورق گرم تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ نبشی ۵ تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ نبشی ۷ تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ نبشی ۸ تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ میلگرد طول کوتاه ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ ورق قلع اندود تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ ناودانی ۸ تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ میلگرد 12-A2 تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ میلگرد ۲۲ و 28 -A3 تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ میلگرد ۲۲ تا 28-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ میلگرد 20,16،14-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ میلگرد طول کوتاه 14و16و20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ میلگرد طول کوتاه ۳۲ تا 22-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ دی اتیل هگزانول تالار حراج باز
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ منومر وینیل استات تالار حراج باز
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ وکیوم باتوم تالار حراج باز
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ سولفور مولیبدن تالار حراج باز
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) تالار حراج باز
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص تالار حراج باز
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ استایرن منومر تالار حراج باز
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ کریستال ملامین تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن سبک فیلم 2420D تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ بنزن تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن سبک فیلم 2420H تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن سبک خطی 0209AA تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن سنگین بادی BL3 تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ نرمال بوتانول تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ منو اتیلن گلایکول تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن سبک خطی 22B02 تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ دی اتیلن گلایکول تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن سبک خطی 235F6 تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ ایزوبوتانول تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ الکیل بنزن خطی تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ دی اتانول آمین تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن سبک خطی 0220AA تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی استایرن انبساطی 221HS تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی استایرن انبساطی 321HS تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی استایرن انبساطی 422FC تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ ارتوزایلن تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ اسید استیک تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ آروماتیک سنگین تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پارازایلین تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ زایلین مخلوط تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 تالار پتروشیمی
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 تالار پتروشیمی

انتهای مطلب/م.ع

عضویت درکانال تلگرام
نظر شما