کد خبر: ۵۵۱۳۱
تاریخ انتشار: ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۰۸:۵۶

تاثیر عملکرد فاطمی امین بر آشفتگی های بازار خودرو / جدول قیمت

بسیاری معتقدند استیضاح فاطمی امین باعث کاهش قیمت خودرو شد و برخی نیز می گویند، برعکس، این استیضاح بازار خودرو را بدتر و آشفته تر کرد.
تاثیر عملکرد فاطمی امین بر آشفتگی های بازار خودرو / جدول قیمت

به گزارش تجارت امروز؛ اگرچه بازار خودرو از مدت‌ها پیش دچار فراز و نشیب شده است، اما شکی نیست که عملکرد وزیر سابق صمت در این آشفتگی تاثیر داشته است. قیمت خودرو از ۳ شهریور ۱۴۰۰ که فاطمی امین پشت میز وزارت نشست تا ۳ شهریور ۱۴۰۱ حدودا دو برابر شد.

بسیاری معتقدند استیضاح فاطمی امین باعث کاهش قیمت خودرو شد و برخی نیز می‌گویند، برعکس، این استیضاح بازار خودرو را بدتر و آشفته‌تر کرد.

در جدول زیر مروری بر قیمت خودرو‌های ارزان قیمت بازار خواهیم داشت و بررسی می‌کنیم که استیضاح و عزل وزیر بر بازار خودرو‌های ارزان قیمت تاثیر گذاشته است یا نه.

جدول زیر به دو بخش تقسیم می‌شود. در بخش اول، قیمت خودرو را در شهریور ۱۴۰۰ یعنی روزی که فاطمی امین رسما وزیر صمت شد و اسفند آن سال و همچنین اسفند سال بعد یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم تا ببینیم بازار خودرو‌های ارزان چقدر افزایشی بوده است. در قسمت دوم قیمت خودرو‌ها را از اواخر فروردین ۱۴۰۲ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ و به خصوص از ۷ اردیبهشت که خبر استیضاح فاطمی امین جدی شد تا ۱۵ اردیبهشت یعنی چند روز بعد از پایان استیضاح و عزل وزیر مرور می‌کنیم تا ببینیم قیمت خودرو‌های ارزان بازار نوسان داشته است یا نه.

پراید 111

پراید  131

تیبا

کوئیک دنده ای

پژو 206 تیپ 2

سمند LX

3 شهریور 1400

153,000,000

139,000,000

149,000,000

174,000,000

237,000,000

248,000,000

20 اسفند 1400

۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰

262,000,000

259,000,000

20 اسفند 1401

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰

28 اسفند 1401

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

15 فروردین 1402

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

20 فروردین 1402

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰

25 فروردین 1402

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

1 اردیبهشت 1402

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰

7 اردیبهشت 1402

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

8 اردیبهشت 1402

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

9 اردیبهشت 1402

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

10 اردیبهشت 1402

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

11 اردیبهشت 1402

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

13 اردیبهشت 1402

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

14 اردیبهشت 1402

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

15 اردیبهشت 1402

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول فوق، اطلاعات زیادی را درباره قیمت خودرو در طول وزارت فاطمی امین به ما می‌دهد. دو نمودار زیر محصول جدول بالا هستند. نمودار اول افزایش قیمت خودرو‌های ایرانی را پس از گذشت یک سال از وزارت فاطمی امین (از اسفند ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۱) بررسی کرده و نشان می‌دهد. نمودار دوم هم مروری بر قیمت خودرو سمند lx (به عنوان نمونه) در طول یک ماه اخیر (از ۱۵ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت) یعنی در مدت شایعه اخبار مربوط به استیضاح و تبدیل آن به واقعیت و بعد از آن، خواهد داشت.
 
انتهای مطلب/ی.ن
عضویت درکانال تلگرام
نظر شما