کد خبر: ۵۶۸۴۲
تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۱

قیمت مسکن منطقه 12 تهران؛ 26 شهریور

قیمت مسکن منطقه 12 تهران؛ 26 شهریور
قیمت آپارتمان در منطقه 12 تهران را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

به گزارش تجارت امروز؛ منطقه 12 تهران  از شمال به خیابان انقلاب و از جنوب به خیابان شوش ختم می شود. منطقه دوازده تهران همچنین از سمت شرق به خیابان هفده شهریور و از سمت غرب در خیابان حافظ تمام می‌شود.
قیمت آپارتمان در منطقه 12 تهران به شرح زیر می‌باشد.

منطقه 12

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
هفده شهریور. رستگاری مقدم نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
هفده شهریور. قنبری نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
دروازه شمیران. پرستاری نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
دروازه شمیران. بیانی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دروازه شمیران. جلالی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
دروازه شمیران. نامجو جنوبی نو ساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
دروازه شمیران. بیانی نو ساز ۸۶,۰۰۰,۰۰۰
میدان شهدا. کفایی امانی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
بهارستان. صفی علیشاه نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
دروازه شمیران نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
دروازه شمیران. کفائی امانی نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران. کوی قادری نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
هفده شهریور. مظاهری نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
دروازه شمیران. بیانی نو ساز ۸۱,۰۰۰,۰۰۰
دروازه شمیران. سادات نو ساز ۸۱,۰۰۰,۰۰۰
هفده شهریور نو ساز ۸۱,۰۰۰,۰۰۰
هفده شهریور. جهانگرد موسوی نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
میدان شهدا. زرین نعل نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
هفده شهریور جنوبی. تاجیک نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
دروازه شمیران. ناطقی نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
میدان شهدا. کفائی امانی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ری. وفائی برومند نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هفده شهریور. برادران احمدی نو ساز ۸۱,۰۰۰,۰۰۰
میدان خراسان. 17 شهریور جنوبی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
دروازه شمیران. گودرزی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران. فیاض بخش نو ساز ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
ایران. گل محمدی نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
میدان اسلام. مجاهدین اسلام نو ساز ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
میدان شهدا. مجاهدین اسلام نو ساز ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
مازندران. کوی کلانتر نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰

پایان مطلب/س.آ

عضویت درکانال تلگرام
نظر شما