کد خبر: ۵۷۰۶۰
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ - ۰۹:۳۰

قیمت محصولات آهن آلات امروز؛ 15 مهر 1402

قیمت محصولات آهن آلات و محصولات فلزی مانند میلگرد و تیرآهن را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت محصولات آهن آلات امروز؛ 15 مهر 1402

به گزارش تجارت امروز؛ قیمت محصولات بر پایه آهن و فلز مورد استفاده در ساختمان و شهرسازی را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

تیرآهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۳,۶۵۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۴,۱۵۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۴,۷۰۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۵,۷۰۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۶,۹۰۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۸,۱۵۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۹,۴۵۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۱۰,۹۵۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۱۳,۶۰۰,۰۰۰

میلگرد

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو میلگرد ۶.۵   کلاف ۴.۵ ۲۵,۲۰۰
هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۲۴,۲۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷.۵ ۲۳,۹۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۲۳,۹۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۲۴,۰۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۲۴,۰۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۲۴,۰۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۲۴,۰۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۲۴,۰۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۲۴,۰۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۲۴,۰۰۰
هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۲۴,۲۰۰

پروفیل

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲.۴۴ ۳۶,۰۰۰
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ ایرانی شاخه ۴.۵ ۳۶,۰۰۰
هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ ایرانی - ۷ ۳۶,۰۰۰
هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ ایرانی شاخه ۹.۵ ۳۶,۰۰۰
هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۳۶,۰۰۰
هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۳۶,۰۰۰
هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۳۶,۰۰۰
هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۳۶,۰۰۰
هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۳۶,۰۰۰
هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۳۶,۰۰۰

ناودانی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو ناودانی ۶.۵   ۶ متری ۴۲ ۲۷,۰۰۰
هر کیلو ناودانی ۸   ۶ متری ۴۲ ۲۷,۰۰۰
هر کیلو ناودانی ۱۰   ۶ متری ۵۲ ۲۷,۰۰۰
هر کیلو ناودانی ۱۲   ۶ متری ۶۴ ۲۷,۰۰۰
هر کیلو ناودانی ۱۴   ۱۲ متری ۱۵۵ ۲۷,۰۰۰
هر کیلو ناودانی ۱۶   ۱۲ متری ۱۷۰ ---
هر کیلو ناودانی ۱۸   ۱۲ متری ۲۱۵ ---
هر کیلو ناودانی ۲۰   ۱۲ متری ۲۳۰ ---

 

عضویت درکانال تلگرام
نظر شما