تجارت امروز ؛ مرجع اخبار اقتصادی ایران و جهان

برچسب ها
برچسب: اصلاح قوانین مالیاتی
شرکت های حسابداری و حسابرسی با اصلاح قوانین و آموزش...
آری فرارهای مالیاتی امکان پذیر نخواهد بود اگر حسابداران سوگند... درآمد نیاز دارد و هزاران حسابداری که درآمدهای مالیاتی را... می کنند ریشه اصلی فرار مالیاتی را جز در بی... عملکرد حسابداران شرکت های حسابداری و حسابرسی با اصلاح قوانین...
کد خبر: ۴۳۳۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۷


در پایگاه اطلاعات هویتی عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع... تشخیص و وصول درآمد های مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور...
مهر ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و نیز... در پایگاه اطلاعات هویتی عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع... تشخیص و وصول درآمد های مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور... در سال از شمول مالیات و تسلیم اظهار نامه مالیاتی...
کد خبر: ۳۹۵۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲