تجارت امروز TejaratEmrouz.ir

برچسب ها
برچسب: اموراجتماعی
کد خبر: ۴۱۳۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۷


رفاه و اموراجتماعی وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی با ساختارهای موجود...
کد خبر: ۲۸۹۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۶


کار و اموراجتماعی ظرف مدت شش ماه ازتاریخ تصویب این...
کد خبر: ۲۴۸۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۱


باید وزارت کار رفاه و اموراجتماعی به اصولی که خود...
کد خبر: ۲۳۷۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۲


اعلام نیاز به ادارات کار و اموراجتماعی نیروی کار جدید...
کد خبر: ۲۱۸۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۸