تجارت امروز ؛ مرجع اخبار اقتصادی ایران و جهان

برچسب ها
برچسب: ترکیه
۱۲ خرداد لیر ترکیه 26,100 0% 0 ۱۲ خرداد...
کد خبر: ۴۵۳۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳


چین 24,830 0% 0 ۱۱ خرداد لیر ترکیه 25,920 0%...
کد خبر: ۴۵۳۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۲


لیر ترکیه 25,880 0% 0 ۸ خرداد...
کد خبر: ۴۵۳۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱


لیر ترکیه 25,880 0% 0 ۸ خرداد...
کد خبر: ۴۵۳۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۰


را شکست بدهند همچنین کشورهای ترکیه و هند نیز به...
کد خبر: ۴۵۳۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷


۶ خرداد لیر ترکیه 26,190 0% 0 ۶ خرداد...
کد خبر: ۴۵۳۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷


ترکیه 26,130 0% 0 ۳ خرداد...
کد خبر: ۴۵۳۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۶


لیر ترکیه 26,170 0% 0 ۱ خرداد...
کد خبر: ۴۵۳۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۳


۳۱ اردیبهشت لیر ترکیه 26,470 0% 0 ۳۱ اردیبهشت...
کد خبر: ۴۵۳۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱


۳۰ اردیبهشت لیر ترکیه 26,100 0% 0 ۳۰ اردیبهشت...
کد خبر: ۴۵۳۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱


۲۹ اردیبهشت لیر ترکیه 25,650 0% 0 ۲۹ اردیبهشت...
کد خبر: ۴۵۳۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰


ترکیه 24,580 0% 0 ۲۷ اردیبهشت...
کد خبر: ۴۵۳۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۸


لیر ترکیه 24,310 0% 0 ۲۵ اردیبهشت...
کد خبر: ۴۵۳۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۷


لیر ترکیه 24,620 0% 0 ۲۴ اردیبهشت...
کد خبر: ۴۵۳۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۵


۲۳ اردیبهشت لیر ترکیه 24,440 0% 0 ۲۳ اردیبهشت...
کد خبر: ۴۵۳۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۴


۲۲ اردیبهشت لیر ترکیه 23,910 0% 0 ۲۲ اردیبهشت...
کد خبر: ۴۵۳۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۳


۲۱ اردیبهشت لیر ترکیه 23,390 0% 0 ۲۱ اردیبهشت...
کد خبر: ۴۵۳۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۲


۲۰ اردیبهشت لیر ترکیه 23,300 0% 0 ۲۰ اردیبهشت ...
کد خبر: ۴۵۳۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۱


ترکیه به ترتیب به میزان ۳ ۳ ۰ ۳ و... ترکیه پاکستان ترکمنستان و آذربایجان مرزهای زمینی مشترک با ایران... عربی ترکیه و هند افزایش یافته در حالیکه واردات از...
کد خبر: ۴۵۳۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۰


۱۸ اردیبهشت لیر ترکیه 22,580 0% 0 ۱۸ اردیبهشت ...
کد خبر: ۴۵۳۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۰