تجارت امروز ؛ مرجع اخبار اقتصادی ایران و جهان

برچسب ها
برچسب: خرابی ساختمان ها در زلزله
روند ساخت و سازها به نظام مهندسی ساختمان استان تذکر... و ساز ساختمان ها را در قالب نامه ای به... سازمان نظام مهندسی ساختمان تذکر داده و مواردی که خارج... ای را به سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه درباره ایمنی...
کد خبر: ۲۶۸۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰