تجارت امروز ؛ مرجع اخبار اقتصادی ایران و جهان

برچسب ها
برچسب: قوانین مالیات مستقیم
در پایگاه اطلاعات هویتی عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع... تشخیص و وصول درآمد های مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور...
ماده ۲۷۹ قانون مالیات های مستقیم می شوند شایان ذکر... است در ماده ۲۷۹ قانون مالیات های مستقیم آمده است... در پایگاه اطلاعات هویتی عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع... تشخیص و وصول درآمد های مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور...
کد خبر: ۳۹۵۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲