تجارت امروز ؛ مرجع اخبار اقتصادی ایران و جهان

برچسب ها
برچسب: موادپتروشیمی
کد خبر: ۴۳۶۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶


کد خبر: ۴۲۲۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۳


کد خبر: ۴۲۲۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱


تولیدکننده موادپتروشیمی است دچار آتش سوزی شد اما بخش دوم...
کارخانه که تولیدکننده موادپتروشیمی است دچار آتش سوزی شد اما...
کد خبر: ۴۲۱۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۴


کد خبر: ۱۳۵۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۲