تجارت امروز ؛ مرجع اخبار اقتصادی ایران و جهان

برچسب ها
برچسب: ترکیه
ترکیه 26,450 0% 0 ۲۴ خرداد...
کد خبر: ۴۵۴۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۵


لیر ترکیه 26,550 0% 0 ۲۲ خرداد...
کد خبر: ۴۵۴۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۴


خرداد لیر ترکیه 26,600 0% 0 26,280 26,650 ۲۱ خرداد...
کد خبر: ۴۵۴۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۲


۲۰ خرداد لیر ترکیه 26,280 0% 0 ۲۰ خرداد...
کد خبر: ۴۵۴۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۱


۱۹ خرداد لیر ترکیه 26,040 0% 0 ۱۹ خرداد...
کد خبر: ۴۵۴۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۰


۱۸ خرداد لیر ترکیه 26,230 0% 0 ۱۸ خرداد...
کد خبر: ۴۵۴۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۹


ترکیه 26,230 0% 0 ۱۷ خرداد...
کد خبر: ۴۵۴۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۸


لیر ترکیه 26,420 0% 0 ۱۳ خرداد...
کد خبر: ۴۵۳۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۷


۱۲ خرداد لیر ترکیه 26,100 0% 0 ۱۲ خرداد...
کد خبر: ۴۵۳۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳


چین 24,830 0% 0 ۱۱ خرداد لیر ترکیه 25,920 0%...
کد خبر: ۴۵۳۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۲


لیر ترکیه 25,880 0% 0 ۸ خرداد...
کد خبر: ۴۵۳۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱


لیر ترکیه 25,880 0% 0 ۸ خرداد...
کد خبر: ۴۵۳۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۰


را شکست بدهند همچنین کشورهای ترکیه و هند نیز به...
کد خبر: ۴۵۳۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷


۶ خرداد لیر ترکیه 26,190 0% 0 ۶ خرداد...
کد خبر: ۴۵۳۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷


ترکیه 26,130 0% 0 ۳ خرداد...
کد خبر: ۴۵۳۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۶


لیر ترکیه 26,170 0% 0 ۱ خرداد...
کد خبر: ۴۵۳۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۳


۳۱ اردیبهشت لیر ترکیه 26,470 0% 0 ۳۱ اردیبهشت...
کد خبر: ۴۵۳۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱


۳۰ اردیبهشت لیر ترکیه 26,100 0% 0 ۳۰ اردیبهشت...
کد خبر: ۴۵۳۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱


۲۹ اردیبهشت لیر ترکیه 25,650 0% 0 ۲۹ اردیبهشت...
کد خبر: ۴۵۳۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰


ترکیه 24,580 0% 0 ۲۷ اردیبهشت...
کد خبر: ۴۵۳۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۸