درباره ما

به نام خدا

بزرگان علم و اندیشه، عصر کنونی را عصر ارتباطات می نامند چه این که بشر امروز با انبوهی از اطلاعات و اخبار مواجه است و اتفاقا فراوانی و تعدد اخبار مشکلی جدید برایش درست کرده است. زمانی بود که آدمیان در حسرت یافتن یک خبر از محیط خود می ماندند. آنها از فرط ندانستن دچار بی عملی می شدند و بشر امروز با هجوم اخبار متعدد و گاه درهم و برهم مواجه و سرگشته است.

بر این باوریم که جامعه امروز ایرانی نیازمند رسانه هایی است که بتوانند اخبار و آگاهی ها را در حوزه های مختلف طوری ارائه کنند که قابل استفاده برای اقشار مختلف جامعه باشد.

گروه خبری تجارت امروز در حوزه های اقتصادی ضمن آن که رسالت خود را در انتشار واقعیت ها و اخبار درست می داند، هدف اصلی اش ایجاد آگاهی و توانمندی، تحلیل و تجزیه اخبار حوزه اقتصاد و تجارت برای مخاطبان فارسی زبان و به خصوص هموطنان ایرانی است.

تجارت امروز به هیچ دسته و گروه سیاسی وابسته نیست و در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند و در ایفای وظایف خود می کوشد موازین شرعی و اسلامی، قانونی، اخلاقی و اصول حرفه ای فعالیت رسانه ای را رعایت کند.

تلگرام تجارت امروز
دکمه بازگشت به بالا