تلفن

قیمت انواع گوشی موبایل در بازار در سال 97

آخرین قیمت محصولات اپل

نام گوشی رنگ ظرفیت قیمت با گارانتی (تومان) قیمت بدون گارانتی (تومان)
iphone XS Max نقره‌ای ۲۵۶ گیگ ۱۹,۲۰۰,۰۰۰
iphone XS Max خاکستری فضایی ۲۵۶ گیگ ۱۹,۲۰۰,۰۰۰
iphone XS Max نقره‌ای ۵۱۲ گیگ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
iphone XS Max خاکستری فضایی ۵۱۲ گیگ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
iphone XS طلایی ۶۴ گیگ ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
iphone XS خاکستری فضایی ۶۴ گیگ ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
iphone XS طلایی ۲۵۶ گیگ ۱۷,۹۰۰,۰۰۰
iphone XS خاکستری فضایی ۲۵۶ گیگ ۱۷,۹۰۰,۰۰۰
iphone Xr ۲۵۶ گیگ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
iphone Xr ۱۲۸ گیگ ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
iphone X خاکستری فضایی ۶۴ گیگ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
iphone X نقره‌ای ۶۴ گیگ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
iphone X خاکستری فضایی ۲۵۶ گیگ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
iphone X نقره‌ای ۲۵۶ گیگ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
iphone ۸ مشکی ۶۴ گیگ ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
iphone ۸ نقره‌ای ۶۴ گیگ ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
iphone ۸ طلایی ۶۴ گیگ ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
iphone ۸ قرمز ۶۴ گیگ
iphone ۸ مشکی ۲۵۶ گیگ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
iphone ۸ نقره‌ای ۲۵۶ گیگ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
iphone ۸ طلایی ۲۵۶ گیگ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
iphone ۸ قرمز ۲۵۶ گیگ
+iphone ۸ مشکی ۶۴ گیگ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
+iphone ۸ نقره‌ای ۶۴ گیگ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
+iphone ۸ طلایی ۶۴ گیگ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
+iphone ۸ قرمز ۶۴ گیگ ۱۲,۱۰۰,۰۰۰
+iphone ۸ مشکی ۲۵۶ گیگ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
+iphone ۸ نقره‌ای ۲۵۶ گیگ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
+iphone ۸ طلایی ۲۵۶ گیگ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
+iphone ۸ قرمز ۲۵۶ گیگ

آخرین قیمت محصولات سامسونگ

نام گوشی رنگ ظرفیت قیمت با گارانتی (تومان) قیمت بدون گارانتی (تومان)
Note ۹ مشکی ۵۱۲ گیگ ۱۴,۴۰۰,۰۰۰
Note ۹ مشکی ۱۲۸ گیگ ۱۰,۴۵۰,۰۰۰
مشکی ۶۴ گیگ ۹,۸۰۰,۰۰۰
مشکی ۱۲۸ گیگ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰
مشکی ۲۵۶ گیگ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰
+S۹ مشکی ۶۴ گیگ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
+S۹ نقره‌ای ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
+S۹ یاسی ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۸,۰۰۰,۰۰۰
Note ۸ مشکی ۶۴ گیگ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
Note ۸ طلایی ۶۴ گیگ
(A۸ (۲۰۱۸ مشکی ۶۴ گیگ ۵,۲۴۰,۰۰۰
(A۸+ (۲۰۱۸ مشکی ۶۴ گیگ ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۵,۹۰۰,۰۰۰
A۷ ۲۰۱۷ ۳۲ گیگ ۴,۳۶۵,۰۰۰
۳۲ گیگ ۲,۹۷۰,۰۰۰
+A۶ ۳۲ گیگ ۳,۹۰۰,۰۰۰
A۵ ۲۰۱۷ مشکی ۳۲ گیگ ۴,۰۵۰,۰۰۰
۳۲ گیگ
C۷ Pro مشکی ۶۴ گیگ
C۵ Pro مشکی ۶۴ گیگ
مشکی ۶۴ گیگ ۳,۳۵۰,۰۰۰
J۷ Pro مشکی ۶۴ گیگ ۳,۵۰۰,۰۰۰
J۷ Prime ۲ ۳۲ گیگ ۲,۹۰۰,۰۰۰
J۷ Prime ۱۶ گیگ ۲,۷۷۰,۰۰۰
J۷ Core مشکی ۱۶ گیگ ۲,۵۵۰,۰۰۰
(J۷ (۲۰۱۷ ۳,۹۵۰,۰۰۰
۳۲ گیگ ۲,۸۰۰,۰۰۰
J۵ Pro مشکی ۳۲ گیگ
J۵ Prime ۱۶ گیگ ۲,۳۷۰,۰۰۰
j۵ ۲۰۱۷ ۲,۵۸۰,۰۰۰
J۲ prime

آخرین قیمت محصولات هوآوی

نام گوشی رنگ ظرفیت قیمت با گارانتی (تومان) قیمت بدون گارانتی (تومان)
Mate۱۰ Pro ۸,۰۰۰,۰۰۰
Mate۱۰ ۶,۹۵۰,۰۰۰
Mate۱۰ lite ۳,۷۵۰,۰۰۰
P۲۰ Pro ۱۱,۲۰۰,۰۰۰
Nova۳ ۱۲۸ گیگ ۵,۸۸۰,۰۰۰
Nova۳i ۱۲۸ گیگ ۴,۱۷۰,۰۰۰
Nova۳e ۶۴ گیگ ۴,۵۵۰,۰۰۰
Honor۱۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
Honor۹ ۵,۵۵۰,۰۰
Honor۹ Lite ۳,۵۵۰,۰۰۰
Honor ۷X ۴,۱۰۰,۰۰۰
Honor ۷S ۱,۴۵۰,۰۰۰
Honor ۷C ۳,۰۰۰,۰۰۰
Honor ۷A ۲,۱۵۰,۰۰۰
Honor ۶X ۲,۳۶۰,۰۰۰
P Smart ۳,۰۰۰,۰۰۰
Y۹ ۲۰۱۸ ۳,۱۰۰,۰۰۰
Y۷ Prime ۲۰۱۸ ۲,۶۰۰,۰۰۰
Y۷ Prime ۱,۹۵۰,۰۰۰
Y۶ ۲ ۱,۳۴۰,۰۰۰
Y۶ Prime ۲,۰۸۰,۰۰۰
Y۵ ۲ ۲۰۱۸
Y۵ Prime ۲۰۱۸ ۱,۵۹۰,۰۰۰
Y۳ ۲۰۱۷ ۱,۵۵۰,۰۰۰

آخرین قیمت محصولات نوکیا

نام گوشی رنگ ظرفیت قیمت با گارانتی (تومان) قیمت بدون گارانتی (تومان)
۸Sirocco ۱۲۸ گیگ ۸,۵۰۰,۰۰۰
۸ ۳۲ گیگ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۶۴ گیگ ۴,۹۲۰,۰۰۰
۶ ۱۶ گیگ ۲,۳۰۰,۰۰۰
۵ ۱۶ گیگ ۲,۱۰۰,۰۰۰
۳ ۱۶ گیگ ۱,۸۹۰,۰۰۰
۲ ۱۶ گیگ ۱,۴۲۰,۰۰۰
۱ ۸ گیگ ۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۵۰ ۵۲۰,۰۰۰
۱۳۰ سفید ۴۲۵,۰۰۰
۱۰۵ مشکی ۴۰۵,۰۰۰

آخرین قیمت محصولات ال جی

نام گوشی رنگ ظرفیت قیمت با گارانتی (تومان) قیمت بدون گارانتی (تومان)
V۳۰ plus

آخرین قیمت محصولات اچ تی سی

نام گوشی رنگ ظرفیت قیمت با گارانتی (تومان) قیمت بدون گارانتی (تومان)
+U۱۱ مشکی ۱۲۸ گیگ ۷,۱۳۰,۰۰۰
+U۱۱ ۶۴ گیگ
U۱۱ eye ۴,۹۰۰,۰۰۰
U۱۱ مشکی ۶۴ گیگ ۵,۶۵۰,۰۰۰
U۱۱ مشکی ۱۲۸ گیگ ۷,۵۰۰,۰۰۰
U۱۱ نقره‌ای ۶۴ گیگ ۵,۶۵۰,۰۰۰
Play مشکی ۶۴ گیگ ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۲,۴۷۰,۰۰۰
Play آبی ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۲,۴۷۰,۰۰۰
Play صورتی ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۲,۴۷۰,۰۰۰
Ultra سفید ۶۴ گیگ ۳,۵۵۰,۰۰۰
Ultra آبی ۱۲۸ گیگ
Ultra صورتی ۶۴ گیگ ۳,۵۵۰,۰۰۰
۱۰EVO مشکی ۳۲ گیگ ۳,۳۵۰,۰۰۰
۱۰EVO آبی ۳,۳۵۰,۰۰۰
۱۰Compact
Desier ۱۰ Pro مشکی ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
Desier ۱۰ Lifestyle ۲,۴۰۰,۰۰۰
Desier ۸۳۰
+Desier ۱۲ ۲,۹۳۰,۰۰۰
Desier ۱۲ ۲,۲۵۰,۰۰۰

آخرین قیمت محصولات سونی

نام گوشی رنگ ظرفیت قیمت با گارانتی (تومان) قیمت بدون گارانتی (تومان)
XZ۲ ۶۴ گیگ ۸,۷۰۰,۰۰۰
XZ Premium ۶۴ گیگ ۶,۷۰۰,۰۰۰
XZ۱ ۶۴ گیگ ۵,۸۴۰,۰۰۰
XA۲ Ultra ۳۲ گیگ ۶,۵۰۰,۰۰۰
XA۱ Ultra ۳۲ گیگ ۳,۷۰۰,۰۰۰
XA۱ Plus ۳۲ گیگ ۳,۷۰۰,۰۰۰
XA۲ ۳۲ گیگ ۴,۰۵۰,۰۰۰
XA۱ ۳۲ گیگ ۲,۸۰۰,۰۰۰

 

آخرین قیمت محصولات گوگل

نام گوشی رنگ ظرفیت قیمت با گارانتی (تومان) قیمت بدون گارانتی (تومان)
Pixel ۲ XL ۱۲۸ گیگ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰
Pixel ۲ XL ۶۴ گیگ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
Pixel ۲ ۱۲۸ گیگ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
Pixel ۲ ۶۴ گیگ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰

 

آخرین قیمت محصولات شیائومی

نام گوشی رنگ ظرفیت قیمت با گارانتی (تومان) قیمت بدون گارانتی (تومان)
Mi ۸ SE ۵,۸۵۰,۰۰۰
Mi Mix ۲ ۱۲۸ گیگ
Mi Note ۳ ۱۲۸ گیگ ۵,۵۰۰,۰۰۰
Black Shark ۱۲۸ گیگ ۸,۵۰۰,۰۰۰
Mi S۲ ۳۲ گیگ ۲,۸۰۰,۰۰۰
Mi ۶ ۱۲۸ گیگ ۵,۸۵۰,۰۰۰
Redmi ۵ Plus ۶۴ گیگ ۳,۷۵۰,۰۰۰
Redmi ۵ ۳۲ گیگ ۲,۸۵۰,۰۰۰
Note ۵a Prime ۳۲ گیگ
Note ۴X ۳۲ گیگ ۲,۴۰۰,۰۰۰
Mi A۲ ۱۲۸ گیگ ۳,۴۸۰,۰۰۰
Mi A۱ ۶۴ گیگ ۳,۲۵۰,۰۰۰
Mi ۴ سفید ۱,۱۰۰,۰۰۰
Redmi ۶A ۳۲ گیگ ۲,۴۵۰,۰۰۰

 

آخرین قیمت محصولات ایسوس

نام گوشی رنگ ظرفیت قیمت با گارانتی (تومان) قیمت بدون گارانتی (تومان)
Zenfone ۴ ۴,۰۰۰,۰۰۰
Zenfone Go ۱,۲۰۰,۰۰۰
Zenfone ۴ Selfie Pro
Zenfone ۳
Z۵۸۱
Z۵۰۰
Z۳۸۰ ۲,۱۲۰,۰۰۰

انتهای مطلب

امتیاز بدهید

تلگرام تجارت امروز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا