اجتماعی

پرداخت نفقه در دوران عقد + قوانین شرایط

پرداخت نفقه در دوران عقد برای زن برقرار است. البته این حق فقط برای عقد دائم و محضری محفوظ است و در عقد موقت جز در صورت توافق طرفین در پرداخت نفقه زوجه در دوران عقد، صدق نمی کند. همچنین اگر زن از حق فسخ و حبس خود استفاده کند، زوجه در مدت عقد دائم مجرد محسوب نمی شود و همچنان مستحق مطالبه نفقه خواهد بود.

دریافت مشاوره برای پرداخت نفقه در دوران عقد

عقد نکاح مانند هر عقد دیگری برای طرفین با تعهداتی همراه است و بر اساس قانون و شرع حقوق و تکالیفی را بر زن و شوهر تحمیل می کند. از مصادیق این حقوق و تکالیف می توان به حق نفقه، الزام به تمکین از سرپرست خانواده و حق مهریه اشاره کرد.

یکی از حقوقی که در عقد و ازدواج برای زن ایجاد می شود، حق نفقه است که در قبال آن زوجه باید به طور عام و خاص تسلیم شوهر شود. بنابراین، اگر زن از تسلیم شوهر خودداری کند، مستحق پرداخت نفقه در دوران عقد نیست. اما موضوع مهم در این زمینه، مسئله عدم پرداخت نفقه زوجه در دوران عقد است. زیرا طبق قانون، زنان حق دارند از تسلیم در برابر شوهر خودداری کنند، مگر این که به آن ها مهریه داده شود. بنابراین این سوال مطرح می شود، که آیا زنان در صورت عدم تمکین، حق دریافت نفقه دارند یا خیر؟

برای پاسخ به سوال فوق، در این مقاله ابتدا به این سوال پاسخ می دهیم که تمکین از همسر چیست؟ سپس در ادامه به بررسی موضوع اثبات پرداخت نفقه در دوران عقد و مدت ازدواج دائم می پردازیم و در نهایت به این ابهام پاسخ می دهیم که آیا در صورت استفاده از حق حبس، حق نفقه محفوظ است یا خیر؟

پرداخت نفقه زن چیست؟

برای پاسخ به این سوال که پرداخت نفقه زوجه در دوران عقد چگونه است، ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم که نفقه چیست؟ طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه زن عبارت است از کلیه نیازهای متعارف و مناسب حال زن از قبیل البسه، مسکن، نان، اثاثیه منزل و مخارج پزشکی، نظافت و خدمتکار در موارد متعارف که از طرف شوهر به او پرداخت می شود. در نفقه دو چیز باید همزمان در نظر گرفته شود:

الزامات متعارف

در این مورد برای پرداخت نفقه در دوران عقد، شوهر باید تمام نیازهای زن را طبق عرف جامعه تامین کند. مثلاً اگر عرف جامعه خرید عطر برای زنان را یکی از نیازهای متعارف زن بداند، شوهر موظف است برای زن خود به عنوان یکی از نیازهای متعارف زن عطر بخرد.

الزامات متناسب با توجه به شرایط زن

در رابطه با نیازهای متناسب با موقعیت زن، همان طور که از نام عبارت مشخص است، نیازهای شخصی زن بستگی به موقعیت خانواده او در خانه پدری دارد. مثلاً در شرایط خانوادگی در خانه پدری زن، اگر زن خدمتکار داشته، تأمین خدمتکار بر عهده شوهر است.

به نقل از سایت خبر آزاد : در این پرونده ها مسئله نفقه فرزندان پس از اجرای حکم طلاق نیز مطرح می شود. احکام مربوط به پرداخت نفقه به فرزند، باید به صورت رسمی و قانونی درج شوند. در برخی از پرونده ها زن برای دریافت حضانت، پرداخت نفقه فرزند را تقبل می کند.

پرداخت نفقه در دوران عقد + قوانین شرایط

پرداخت نفقه زوجه در دوران عقد

در قسمت قبل برای بررسی موضوع پرداخت نفقه در دوران عقد ابتدا به این سوال پاسخ دادیم که نفقه زن چیست؟ و گفتیم که نفقه زن شامل تمام مایحتاج عادی حال او اعم از مسکن، پوشاک، خوراک، اثاثیه منزل، هزینه های پزشکی و بهداشتی و در شرایط خاص مخارج خدمتکار است.

در این قسمت به بررسی حق نفقه ضمن عقد می پردازیم و به این سوال پاسخ می دهیم که آیا حق نفقه در ضمن عقد دائم یا موقت وجود دارد و زوجه در این زمان حق دریافت نفقه را دارد؟ در مورد پرداخت نفقه در دوران عقد، توجه به سه نکته ضروری است:

  1. حق نفقه زوجه در دوران عقد برقرار می باشد. دلیل این امر در ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی آمده است: «به محض اینکه نکاح به طور صحیح ثبت شد و رابطه زوجیت بین طرفین برقرار شد، حقوق و تکالیف زوجین ثابت است». پرداخت نفقه نیز یکی از وظایف شوهر در قبال زن است و طبق این ماده از لحظه انعقاد عقد بر عهده شوهر می باشد. بنابراین پرداخت آن مشمول برقراری جشن عقد و عروسی و شروع زندگی نمی شود.
  2. حق پرداخت نفقه در دوران عقد، فقط برای ازدواج دائم محفوظ است. زیرا در ازدواج موقت یا صیغه اصولاً زن حق نفقه ندارد، مگر این که در عقد نکاح موقت طرفین شرط کرده باشند که نفقه به زوجه پرداخت شود. بنابراین فقط زوجه دائم حق دریافت نفقه در دوران عقد را دارد. البته بین حق نفقه زن و تسلیم شوهر رابطه مساوی وجود دارد؛ به عبارت دیگر، حق پرداخت نفقه زوجه در دوران عقد در گرو تمکین شوهر است، در صورتی که زن از همسر خود تمکین نکند، حق دریافت نفقه ندارد.
  3. طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی: «زن می تواند از ایفای تعهدات خود در مقابل شوهر خودداری کند، مگر اینکه مهر او پرداخت شده باشد، و این امتناع دریافت نفقه را از او ساقط نمی کند». بنابراین طبق این ماده اگر نزدیکی صورت نگرفته باشد و مهریه زن عندالمطالبه باشد، زن می تواند از تسلیم شوهر خودداری کند تا به مهریه خود برسد.

استفاده از حق حبس و پرداخت نفقه زوجه

در قسمت قبل توضیح دادیم که حق نفقه زوجه در دوران عقد نیز پرداخت می شود. دلیل این کار هم ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی است که حقوق و تکالیف زن و شوهر را نسبت به یکدیگر از بدو عقد تنظیم می کند و نه از شروع زندگی مشترک. در این قسمت به بررسی موضوع نفقه در صورت استفاده از حق حبس زن در عقد می پردازیم. مشاوره با یک وکیل حرفه ای نفقه می تواند کمک بیشتری در این زمینه به شما بکند.

طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی یکی از حقوقی که برای زن داده شده استفاده از حق حبس است. به این معنا که زن می تواند تا زمان دریافت مهریه از انجام وظایف خود در قبال شوهر، از قبیل تمکین خاص و عام خودداری کند. اما در عین حال می تواند از حق نفقه نیز بهره مند شود. بدیهی است استفاده از حق حبس در قانون و امرار معاش در مورد اعمال حق حبس مشروط به شرایط زیر است:

  1. زن فقط قبل از نزدیکی می تواند حق حبس و مهریه را مطالبه کند و بعد از آن دیگر نمی تواند از حق حبس خود استفاده کند.
  2. مهریه زن باید عندالمطالبه باشد. این بدان معنی است که مهریه باید در زمانی که زن درخواست می کند، پرداخت شود و نه زمانی که مرد توانایی پرداخت آن را دارد.
  3. میزان نفقه زن حامله در ازدواج موقت یا بلندمدت، یا در صورت طلاق یا فوت مرد در صورت عدم توافق بر میزان معین، با دادگاه تعیین می‌شود.

پرداخت نفقه در دوران عقد + قوانین شرایط

میزان نفقه زوجه در دوران عقد

در قسمت قبل در توضیح پرداخت نفقه در دوران عقد و در صورت استفاده از حق حبس گفتیم که زن می تواند با وجود شرایطی که در قانون مقرر شده است، تا زمانی که وجه مهریه به او پرداخت نشده به وظیفه خود عمل نکند و از شوهرش اطاعت عمومی و خصوصی نداشته باشد و در عین حال از اختیارات قانونی نیز بهره مند شود.

اما در نهایت زنانی که برای نفقه ضمن عقد اقدام می کنند، با این سوال مواجه می شوند که میزان نفقه زوجه در دوران عقد چقدر است؟ در پاسخ باید گفت که میزان نفقه زن در دوران عقد، برای همه زنان مبلغ ثابت و معینی نیست و در هر مورد و در هر پرونده قضایی خاص با نظر کارشناس رسمی حقوقی تعیین می شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد پرداخت نفقه در دوران عقد می توانید با یک وکیل حرفه ای نفقه مشورت کنید.

منبع اصلی این گزارش وب سایت رسمی وکیل شیراز می باشد، برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید. همچنین میتوانید با حامد اسکندری به عنوان بهترین وکیل شیراز از طریق تماس تلفنی و چت واتساپ در تماس باشید.

امتیاز بدهید

تلگرام تجارت امروز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا