بازار مالی

قیمت صبحگاهی سکه؛ 8 خرداد 1402

قیمت صبحگاهی سکه؛ 8 خرداد 1402

قیمت صبحگاهی سکه؛ 8 خرداد 1402 به شرح زیر می باشد.
قیمت صبحگاهی طلا؛ 8 خرداد 1402

قیمت صبحگاهی طلا؛ 8 خرداد 1402

قیمت صبحگاهی طلا؛ 8 خرداد 1402 به شرح زیر می باشد.
قیمت صبحگاهی دلار؛ 8 خرداد 1402

قیمت صبحگاهی دلار؛ 8 خرداد 1402

قیمت صبحگاهی دلار؛ 8 خرداد 1402 به شرح زیر می باشد.
ریزش ۵۴۱۹۹ واحدی شاخص کل بورس | ۵۳۰ نماد منفی شدند

ریزش ۵۴۱۹۹ واحدی شاخص کل بورس | ۵۳۰ نماد منفی شدند

ارزش شاخص کل بورس امروز، 7 خرداد 1402 با ریزش ۵۴ هزار واحدی به جایگاه ۲ میلیون و ۲۵۷ هزار واحد رسید.
قیمت نیمروزی طلا و سکه؛ 7 خرداد 1402

قیمت نیمروزی طلا و سکه؛ 7 خرداد 1402

قیمت نیمروزی طلا و سکه؛ 7 خرداد 1402 به شرح زیر می باشد.
قیمت نیمروزی دلار؛ 7 خرداد 1402

قیمت نیمروزی دلار؛ 7 خرداد 1402

قیمت نیمروزی دلار؛ 7 خرداد 1402 به شرح زیر می باشد.
قیمت صبحگاهی سکه؛ 7 خرداد 1402

قیمت صبحگاهی سکه؛ 7 خرداد 1402

قیمت صبحگاهی سکه؛ 7 خرداد 1402 به شرح زیر می باشد.
قیمت صبحگاهی طلا؛ 7 خرداد 1402

قیمت صبحگاهی طلا؛ 7 خرداد 1402

قیمت صبحگاهی طلا؛ 7 خرداد 1402 به شرح زیر می باشد.
قیمت صبحگاهی دلار؛ 7 خرداد 1402

قیمت صبحگاهی دلار؛ 7 خرداد 1402

قیمت صبحگاهی دلار؛ 7 خرداد 1402 به شرح زیر می باشد.
کاهش یک میلیون تومانی قیمت سکه

کاهش یک میلیون تومانی قیمت سکه

قیمت سکه امامی نسبت به هفته گذشته با یک میلیون کاهش به ۳۱ میلیون تومان رسیده است.
قیمت نیمروزی طلا و سکه؛ 6 خرداد 1402

قیمت نیمروزی طلا و سکه؛ 6 خرداد 1402

قیمت نیمروزی طلا و سکه؛ 6 خرداد 1402 به شرح زیر می باشد.
قیمت نیمروزی دلار؛ 6 خرداد 1402

قیمت نیمروزی دلار؛ 6 خرداد 1402

قیمت نیمروزی دلار؛ 6 خرداد 1402 به شرح زیر می باشد.
قیمت صبحگاهی سکه؛ ۶ خرداد ۱۴۰۲

قیمت صبحگاهی سکه؛ ۶ خرداد ۱۴۰۲

قیمت صبحگاهی سکه امامی امروز ۶ خرداد ۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد.
قیمت طلا صبحگاهی؛ ۶ خرداد ۱۴۰۲

قیمت طلا صبحگاهی؛ ۶ خرداد ۱۴۰۲

قیمت طلا صبحگاهی امروز ۶ خرداد ۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد.
قیمت صبحگاهی دلار؛ ۶ خرداد ۱۴۰۲

قیمت صبحگاهی دلار؛ ۶ خرداد ۱۴۰۲

قیمت صبحگاهی دلار امروز ۶ خرداد ۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد.